www.praha6.cz
email

Letohrádek Hvězda putoval na výstavu

Kdo ve dnech 27. až 30. března zavítal na holešovické Výstaviště, mohl zde kromě tradiční Matějské pouti navštívit i každoročně pořádanou výstavu Schola Pragensis. V prostorách levého křídla sjezdového paláce se rozprostíralo „Bludiště moudrosti“. Pod tímto heslem totiž proběhl letošní ročník přehlídky pražských škol; výstavní stánky jednotlivých městských částí předváděly, co se školáci naučili, co zajímavého umějí vytvořit, na pódiu se hrálo, zpívalo a tančilo. A bylo čím se chlubit, co předvést!

Pozadu nezůstaly ani školy Prahy 6. Rámec pro jejich prezentaci letos poskytla stylizovaná replika naší známé dominanty letohrádku Hvězda, jež vysoko vyčnívala nad ostatní vesměs řadové, typizované objekty. Původní renesanční stavbu v bělohorské oboře navrhl na půdorysu hexagramu v polovině 16. stol. arcivévoda Ferdinand Tyrolský, a právě magická symbolika dispozice budovy inspirovala k vytvoření stánku pro naše současné adepty moudrosti v bludišti škol. Školy zde vystavovaly – každá v jednom cípu hvězdy - nejroztodivnější výtvory žákovských hlav i rukou, ve vybraných půldnech předváděly ve stánku pestrý program a vystupovaly i na hlavním pódiu. Ruzyňská základní škola T. G. Masaryka vyslala dva žákovské páry v originálním ruzyňském kroji (kupodivu nikoli pruhovaném!), jež rozdávaly návštěvníkům na památku skládanky letohrádku, dětmi vytvořené.

Vystavující základní školy zastupovala ZŠ Benita Juáreze – děvčata věrně v mexickém střihu (klobouky, ponča) předváděla výrobu lidových předmětů, zazněla i písňová tvorba, dále ZŠ Červený Vrch přispěla ukázkami výroby originálních loutek, malbou na sklo a hedvábí i fascinujícími zavěšenými či ze země vyrůstajícími bájnými obludami a na pódiu pak dala vyniknout věhlasnému pěveckému souboru Sedmihlásek. ZŠ Hanspaulka v obdivuhodném keramickém provedení představila významné stavby ze svého okolí, ZŠ Petřiny-jih svou expozicí nezapřela sportovního ducha, ale ani kulturní vlohy – dokonce dvěma pódiovými vystoupeními; též se pochlubila živými ukázkami chovatelského a pěstitelského umu. Nejmenší vystavovatele reprezentovali keramici z MŠ Motýlek a řezbáři ze ZŠ nám. Svobody 2. Naopak dětským střevíčkům již poněkud odrostlý studentský živel z gymnázia Nad Alejí si vyzkoušel, jak bojovat proti drogovému nebezpečí, nanečisto co s miminkem a v přednáškovém sále se suverénně diskutovalo v angličtině. A aby spektrum škol bylo co nejúplnější, přidali jsme z Prahy 6 i pohádku O malém princi v podání dětí z Pomocné školy Rooseveltova.

Kdo viděl a slyšel alespoň část toho, co na Výstavišti bylo v rámci letošní Scholy Pragensis k vidění a slyšení, rozhodně nelitoval, že sem zašel. Škoda jen, že propagace ze strany hlavního organizátora – Magistrátu hl. m. Prahy – byla tentokrát podstatně slabší než v minulosti, takže výstava zřejmě unikla mnohým, kterým mohla být jako bohatá studnice nápadů zdrojem nejen poučení a zábavy, ale především inspirací k tomu, co všechno dobrého se dá s dětmi a pro děti dělat.

Michael Popel
školský rada

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz