www.praha6.cz
email

Občas se zamlží

Tamara Hořejšová vystavuje moře v pražské Galerii Alma pater. Kdysi četla knihu úvah „Zápas s mlhou“ a napadlo ji, že mlha v přírodě i v životě je jev, se kterým se musíme umět vyrovnávat.

Výstava „Moře v nás“, kterou pro Galerii Alma pater připravila výtvarnice Tamara Hořejšová, představuje díla inspirovaná jejími dvěma zahraničními pobyty. Mořská energie sálá z obrazů i kamenů, kterými autorka svou expozici doplnila. „Dva z pastelů jsem nazvala ‚Občas se zamlží . Vznikaly přímo na břehu oceánu v San Franciscu, kde jsem byla loni o prázdninách. Moře nebylo přes mlhu ani vidět. I v životě se občas zamlží...“ Také tříměsíční návštěva strýce ve městě Ilheus v Brazílii přiměla Tamaru ke skicám a úvahám o moři, bydlela totiž v domě u zálivu. „Vlny přenášejí infor-mace o plynulosti života, o jeho souvislostech. Hlubina moře je tajemnou, dosud neobjevenou energií.

Můžeme se naučit ji využít.“ Tamara Hořejšová je doktorkou přírodních věd a výtvarnicí v jedné osobě. Kresbu a malbu studovala u prof. Hrdiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a u prof. Roháčové na Týnské škole v Praze. V současné době vyučuje výtvarnou výchovu a věnuje se i své volné tvorbě. „Každý má v sobě nekonečný obzor“, říká mladá výtvarnice a pochvaluje si léčivou sílu moře. Ta ji umožnila vylepšit si zdravotní stav a ještě se svobodně rozhodnout ve výtvarné technice. Jemné pastely Tamařiných moří září bělostí pěny mořského příboje. Výstavu doplňuje i několik serigrafií, připomínajících svými stylizovanými tvary módní vzory dekoračních látek šedesátých let. Názvy obrazů – „Květ“, „Cesta“, „Měsíční světlo“ nebo „Ztišení“ ilustrují Tamařin vnitřní prostor, obzor moře, za který můžeme spolu s ní dohlédnout. Stačí se vypravit kterýkoli všední den do Galerie Alma pater (Milady Horákové 127) v Praze 6. Prodejní výstava, jejíž výtěžek bude věnován na povodňové konto, potrvá ještě do šestého prosince.

Dana Benešová-Trčková

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz