www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Ve schváleném rozpočtu se objevily dvě velké investice. Jedna z nich se týká objektu Delta. Proč m. č. investovat 50 milionů korun do oprav?
  • Zkusili jste najít nájemce, kteří by si na vlastní náklady rekonstrukci provedli a platili třeba nižší nájem?
  • Nebylo by tedy výhodné objekt prodat?
  • Další z velkých investic je plánovaný aquapark na Petynce, který vzbudil velkou pozornost…

Ve schváleném rozpočtu se objevily dvě velké investice. Jedna z nich se týká objektu Delta. Proč m. č. investovat 50 milionů korun do oprav?

Uvědomme si, že na sídlišti Dědina dnes žije několik tisíc obyvatel. Sídliště nemá ideální dopravní spojení s centrem Prahy 6, a přesto, že do budoucna počítáme s tím, že tudy povede trasa metra A, tak jistě každý pochopí, že to nebude zítra ani za rok. A tato velká městská aglomerace dnes bohužel nemá v nabídce dostatečně kvalitní a široké služby. Od obyvatel sídliště dostávám pravidelné stížnosti: „nemáme kvalitní maso, když chceme čerstvou zeleninu, musíme až do Dejvic či do Delvity“ a podobně. Doprovodné služby, které by zde měly být, prostě chybí. Městská část je vlastníkem tohoto objektu, je tedy na ní, aby se o něj starala.

Zkusili jste najít nájemce, kteří by si na vlastní náklady rekonstrukci provedli a platili třeba nižší nájem?

Městská část se přesně o toto pokoušela, bohužel to místo není tak atraktivní jako například centrální část Dejvic, Bubeneč či Bělohorská ulice. Jinými slovy: výběrová řízení v naprosté většině nekončila výběrem nějakého nájemce, ale konstatováním, že o tuto lokalitu nemá nikdo zájem.

Nebylo by tedy výhodné objekt prodat?

I o tomto řešení jsme uvažovali, bohužel při vědomí nezbytných investic do zanedbaného objektu si lze jen obtížně představit, že by bylo možné objekt prodat a zároveň v něm požadovat zachování služeb, které tam buď jsou, anebo těch, které bychom si tam přáli. Jistě by bylo možné nalézt někoho, kdo si objekt koupí a zřídí v něm, po vysoké investici, reprezentativní zastoupení své firmy. Pak ale by sídliště Dědina ztratilo jediné obchodní centrum, které se tu nabízí, a místní občané by museli jezdit za nákupy velmi daleko.

Další z velkých investic je plánovaný aquapark na Petynce, který vzbudil velkou pozornost…

A zaslouženou. Petynka je nejčistším a podle mě nejkrásnějším koupalištěm v Praze. Jeho obrovská výhoda je, že je dobře dostupné. Nicméně postrádá kvalitní zázemí s dobrými šatnami, s rehabilitačním centrem, s kavárnou, kvalitním občerstvením, a doprovodnými službami, ať už jsou to squashové a tenisové kurty, volejbalová a basketbalová hřiště či tobogány. Proto se rada a posléze i zastupitelé městské části rozhodli investovat letos značné finanční prostředky do vybudování aquacentra se sportovním a rehabilitačním zázemím. Letos se začne s první etapou.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz