www.praha6.cz
email

Kamerový systém už má důstojné zázemí

Nové operační středisko kamerového systému získalo obvodní ředitelství Policie ČR v Pelléově ulici. Rekonstrukce nevyhovujících prostor přinesla pro tři pracovníky, kteří zde mají službu, lepší podmínky při sledování a vyhodnocování záznamů již 14 kamer, které monitorují dění na Praze 6.

Rekonstrukci za tři a půl milionu hradily přibližně na půl jak radnice Prahy 6, tak magistrát. Jejich představitelé se spolu s policejním ředitelem Vladimírem Rajchartem shodli, že nové pracoviště umožní lepší objasněnost a průkaznost trestných činů. „Myslím si, že už dnes se nám kamerový systém velmi osvědčil a do budoucna si od něj slibujeme velkou pomoc při objasňování trestné činnosti,“ řekl Rajchart.

Při případném důkazním řízení mohou záznamy z kamer odhalit pachatele trestné činnosti, ale i zjistit, zda se nahlášený čin – například krádež – skutečně v tu kterou dobu stal. Kamery totiž mohou dvanáctkrát zvětšit snímaný obraz a jak byli novináři svědky, dokáží i rozpoznat tvář člověka na ulici. Jak nás ale policejní ředitel zároveň ubezpečil, záznamy se nedají nijak zneužít, protože na tomto pracovišti panuje přísný režim, záznamy je možno použít pouze při konkrétním řízení a navíc se nikde jinde než na policii nedají přehrát. „Nikdo si je nemůže vypálit na CD a pak přehrávat v počítači“, uvedl doslova Rajchart. Ke čtrnácti kamerám by v nedaleké budoucnosti mělo přibýt ještě dalších šest, čímž by byla pokryta větší část území Prahy 6.

Monitory ukazují třem policistům veškeré dění na ulicích. Pomáhají tak například při objasňování dopravních havárií, protože na obrazovce je přesně vidět, kdo z řidičů porušil předpisy a nehodu zavinil. Jednu takovou ukázku bylo možné spatřit při předvádění nově zrekonstruované kanceláře s operačním systémem.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz