www.praha6.cz
email

Půjčky na opravy po novu

Mnohem výhodnější než dosud jsou nyní půjčky na opravy a modernizace obytných domů. Zastupitelstvo schválilo nová pravidla, která půjčky ještě více zvýhodňují.

Na základě návrhu rady tak zastupitelé rozhodli o tom, že žadatelé o půjčky na opravy nájemních domů mohou při splnění pevných, avšak jednoduchých podmínek, získat až několikanásobně víc finanční prostředků než dosud. Například zatímco dosud si žadatelé mohli na obnovu střechy půjčit jen dvě stě korun na metr střechy, nově mohou získat až tisíc pět set korun. Nově si mohou půjčit i na výměnu oken. Půjčky přitom mají výhodnější dobu splatnosti i nižší úroky než většina bank.
Zároveň s novými pravidly bylo rozhodnuto i o vypsání nového, již III. kola půjček bez data uzávěrky. Jak ale upozornil místostarosta zodpovědný za finance Tomáš Chalupa, „půjčky jsou již tak výhodné, že je možný převis poptávky nad nabídkou, proto by všichni zájemci měli podat žádost co nejdříve.“ O konkrétním příjemci půjčky musí totiž vždy rozhodnout zastupitelstvo, to nejbližší bude těsně před Vánocemi, a žádost je proto třeba podat již nyní. Ostatní se pak dostanou na řadu asi v únoru. Pro zájemce je přitom připraveno zhruba 15 milionů korun.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz