www.praha6.cz
email

Žáky procvičila „Zlatá myš“

Základní škola J. A. Komenského je zaměřena na počítače, počítačovou výuku má dokonce v osnovách od 3 třídy. Snad právě proto uspořádala tato škola pod vedením učitelek Růžičkové a Vyhlídalové soutěž nejen mezi svými žáky, ale i mezi dalšími školami celé Prahy nazvanou Zlatá myš. A i přesto, že nakonec vyhrála ZŠ Na Uhelném trhu z Prahy 1, soutěže podobného typu hodlá pořádat i nadále.

Chtěli jsme prověřit znalosti dětí, jak umějí zacházet s počítačem, jak si umějí poradit při vyhledávání informací na internetu a co jsou schopny z toho pak vytvořit,“ řekla nám k tomu ředitelka ZŠ Komenského I. Greinederová. Kromě toho je však škola zapojena i do programu Zdravá šestka a snaží se vhodnou formou využívat jak volný čas dětí, tak v rámci zmíněného programu je i nenásilnou formou seznamovat s problematikou drog. Soutěž tedy byla zaměřena nejen „počítačově“, ale obsahovala i další z bodů: zpracovat svůj názor na drogy. A aby toho nebylo stále málo, žáci měli své schopnosti předvést v novinové úpravě. „Tu novinovou nebo spíš časopisovou podobu jsme zvolili proto, že si velmi uvědomujeme dvě základní fakta: jednak to, že čeština na všech školách značně upadá. A my jsme se rozhodli udělat něco, co děti povede ke správnému vyjadřování i ke správné gramatice. To je ten cíl,“ vysvětluje dále ředitelka. Podle ní jde o to, že umění najít si informace z internetu je sice výborná věc, ale jde už o informaci hotovou. A je potřeba, aby se děti učily také tvůrčímu přístupu, uměly přemýšlet a ne jen automaticky vyhledávat v počítači. „Proto jsme tyto všechny tři složky spojili do jedné soutěže. Máme také na zřeteli, že technika odvádí děti od knih a tím, že děti nečtou, nevytvářejí si prostor pro fantazii, čili ztrácejí opět prostor pro takovou tvůrčí složku. Chceme proto obnovit tradici školního časopisu, aby žáci tvořili i četli. Ale kromě toho zde máme informační centrum s knihovnou a chceme vést alespoň malé děti k lásce ke knize,“ dodává s úsměvem ředitelka Greinederová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz