www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Na začátku května připravila radnice Prahy 6 ve spolupráci s MV ČR na koupališti Džbán a na dalších místech Prahy 6 zajímavou a svým rozsahem ojedinělou týdenní akci s názvem Zdravá šestka. Co vás k tomu vedlo?
  • Z diskusí jasně vyplynulo, že volný čas dětí by měl být organizován jejich rodiči. Ne vždy však může rodina najít čas na tak pestrý program…

Na začátku května připravila radnice Prahy 6 ve spolupráci s MV ČR na koupališti Džbán a na dalších místech Prahy 6 zajímavou a svým rozsahem ojedinělou týdenní akci s názvem Zdravá šestka. Co vás k tomu vedlo?

Programová náplň „Týdne“ vycházela z projektu „Zdravá šestka“, zahrnujícího prevenci drogových závislostí, kriminality a aktivní podporu zdravého životního stylu především dětí a mládeže. Ten nápad byl vlastně jednoduchý. Člověk si klade otázku, jak proti drogám bojovat, ale když o nich jen mluvíte a hrozíte riziky, která mohou přinést experimenty s drogami, tak to většinou nefunguje. Takže musíte něco udělat, nabídnout zábavu, dobrodružství, chvilky napětí i trochu rizika. To jsou přesně věci, které přitahují mladé lidi i na drogách. Jiným programem je chceme od braní drog odradit. Proto na jedné straně „detektivka“ v podání Útvaru rychlého nasazení, proto hasiči, městská policie, skautský tábor, ale také samozřejmě kvalitní muzika, spousta sportovních klání, soutěží, napětí, dobrodružství a také poučení a diskuse v podání našich předních expertů nebo známých osobností. Že je to správná cesta potvrdil zájem veřejnosti, kdy například do letního kina, zbudovaného speciálně pro tuto příležitost na Džbáně, se na promítání českých filmů Perníková věž a Anděl Exit přišlo podívat na pět stovek mladých lidí. Kdo upřednostnil muziku, mohl si vybírat mezi takovými kapelami, jako jsou Precedens, Bluesberry, Ivan Hlas a další.

Z diskusí jasně vyplynulo, že volný čas dětí by měl být organizován jejich rodiči. Ne vždy však může rodina najít čas na tak pestrý program…

To je pravda. A tady by měly nastoupit různé kroužky a kluby, jako např. Dům dětí a mládeže v Praze 6 nebo nedávno otevřené Komunitní centrum v Meziškolské, sdružující společnosti Fokus a Prev-Centrum, které také v rámci Týdne Zdravé šestky připravily celotýdenní program. K nim se ještě přidaly Dejvické divadlo, Klub Delta a KC Kaštan, takže nabídka byla opravdu pestrá. Tyto instituce mají svůj program celoroční, takže rodiče a mladí lidé mají skutečně z čeho vybírat. I když Praha 6 není obvod, který v Praze patří k nejohroženějším drogami, přesto její radnice celoročně dává možnosti k rozvoji volnočasových aktivit. Týká se to 20 základních škol a asi 11 tisíc žáků a studentů od 12 do 18 let. Ročně se školí v této oblasti také na 60 učitelů. Akce podobného rozsahu chceme organizovat dvakrát do roka, tzn., že na další se děti a mladí lidé mohou těšit už tento podzim.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz