www.praha6.cz
email

Kamer postupně přibývá

Na území m. č. Praha 6 se bude i nadále pokračovat s rozmisťováním kamer městského kamerového systému. Finanční spoluúčast městské části Praha 6 přitom bude, stejně jako v I. etapě, 3 mil. Kč.

V rámci II. etapy budou kamery umístěny Na Vypichu, Evropské ul., na sídlišti Červený Vrch, v Šárecké a v Kafkově ul., ve Vlastině, v Kladenské ul., u Vojenské nemocnice ve Střešovicích, v ul. M. Horákové, Eliášově a K letišti.

Zavedení a zprovoznění kamerového systému je pro nás jednou z priorit,“ říká k tomu místostarosta Tomáš Chalupa a pokračuje: „Chceme překročit i hranice centrální Prahy 6. Každá oblast tak bude chápána jako naprosto svébytný celek.

Realizace výstavby městského kamerového systému začala již v roce 2000 a na Praze 6 bylo uvedeno do provozu již 6 kamerových stanovišť, a to: v Šolínově ul., na Vítězném náměstí a na Hradčanské. „Drobný problém jsme měli u Písecké brány. Míst, kam lze umístit kameru, která bude schopna zabrat všechny ulice včetně parkovacích míst a ještě Píseckou bránu, není mnoho a když se nějaké místo našlo, vždy byl někdo proti. Nyní se již našlo shodné řešení, takže i tato oblast bude pod kontrolou,“ dodává Chalupa. Kamery tak kromě již vyjmenovaných lokalit „dohlížejí“ na pořádek ještě na Bělohorské, Pohořelci, Petřinách, ve Vaníčkově ul. na Strahově a v Žukovského na sídl. Dědina. V ul. K letišti a Na Vypichu by měly být propojeny také s internetovými stránkami Prahy 6 www.praha6.cz , provoz na těchto frekventovaných křižovatkách by tak mohl on-line sledovat každý občan.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz