www.praha6.cz
email

Dejvické divadlo ukázalo novou tvář

„Největší investice do oblasti kultury v novodobé historii Prahy 6“ byla skončena. Jak už Šestka informovala, Dejvické divadlo, které prošlo nákladnou rekonstrukcí za částku 22 milionů korun, již slavnostně zahájilo svou sezonu.

Především nedostatek skladovacích prostor, ale i nevyhovující hlukové a další pro provoz divadla důležité podmínky byly důvodem, proč se městská část Praha 6 rozhodla vynaložit tak vysokou finanční částku na přebudování divadla. To tak získalo nové variabilní jeviště, které se dá přeměnit například na arénu, i hlediště s větším počtem sedadel, modernější technické vybavení, nový divadelní bar, vstupní foyer s pokladnou a diváckou šatnou, nové bezbariérové vstupy, herecké šatny, několik kanceláří a v neposlední řadě také přístupnější toalety. Jak uvedl místostarosta Jiří Vihan, který má oblast kultury na starosti, rozhodnutí o investici bylo podpořeno „pěti P: pokorou, poctivostí, pracovitostí, profesionalitou, a také přátelstvím všech složek souboru. Z této pětice pak vyplynulo P šesté, a to přesvědčivost argumentů, proč si divadlo takovou finanční injekci zaslouží,“ zdůraznil Vihan. Zároveň uvedl, že divadlo a jeho soubor si díky zmíněným vlastnostem již získalo svoje renomé a přesvědčilo, že peníze na jeho opravu byly vynaloženy účelně. 

Jeho slova doplnil i místostarosta Tomáš Chalupa, který za svou oblast dohlížel na finanční stránku věci, když řekl: „Tato městská část nalezla široký politický konsensus k financování rekonstrukce a spolu s tím také vyjádřila odhodlání podporovat toto divadlo. Celkový rozpočet na rekonstrukci byl ze začátku zhruba o milion a půl korun nižší. Částka však byla navýšena poté, co se zjistilo, že původní strop, který neodpovídal nutným hlukovým parametrům, bylo nutné namísto renovace kompletně znovu vybudovat, aby navíc odpovídal změněným technickým normám.

Rekonstrukce se mírně promítla i do cen vstupenek. V současnosti nejvyšší cena jedné vstupenky je 150 Kč, invalidé mají padesátiprocentní slevu. Na dětská představení lze jít již za 40 Kč a senioři mohou využívat systému veřejných generálek, na něž vstupné činí 50 Kč.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz