www.praha6.cz
email

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR v Praze 6 

Blíží se jaro a s ním i první výlety 31 oddílů Junáka z Prahy 6 do probouzející se přírody. 

Aktivní zájmová činnost připravovaná pro dětské skautské kolektivy zkušenými vedoucími probíhala nejen v klubovnách, rozesetých téměř po celé Praze 6, ale i na krátkodobých výletech a zimních táborech i v době, kdy příroda odpočívala. Jarní vycházky jsou však pro všechny daleko zajímavější. Děti mají možnost proběhnout se při skautských hrách a soutěžích. Mohou si také v praxi ověřit nově získané znalosti o přírodě a o nutnosti její ochrany. 

Zkušení skautští vedoucí mají pro nadcházející období připravenou celou řadu zajímavých akcí. Při nich se děti učí, mimo jiné, i samostatnému rozhodování, zdokonalují svou tělesnou zdatnost, podílejí se na utužování kamarádského vztahu ve skautských kolektivech. Nadcházející období je zároveň počátkem přípravy skautských oddílů na dětmi tolik oblíbené letní tábory. 

Zájemci o přihlášky do skautských oddílů Junáka v Praze 6 se mohou obrátit na uvedené adresy: 

středisko Vočko, L. Plichta, tel.: 3332409
středisko Bílá Hora, ing. J. Křížková, tel.: 3022812
středisko pplk. Vally, P. Kučera, tel.: 33355109
středisko Hvězda, B. Wendler, tel.: 20511608
středisko Kruh, D. Černý, tel.: 7950343
středisko Šipka, Mgr. L. Havlíček, tel.: 3113496
dívčí středisko Jiskra, ing. Soulková, tel.: 3110629
středisko Bílý los, K. Kostorun, tel.: 0603847166
středisko Javor, T. Brabec, tel.: 33354534

Základní informace je možno získat i na e-mailové adrese: xmudram@seznam.cz

Miroslav Mudra

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz