www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • K jakým závěrům jste došli?
  • Co ještě občanům dlužíte? Určitě se vyskytují i nějaké problémy...

V lednu proběhlo druhé výjezdní zasedání rady m. č. Prahy 6. O jaká témata při něm tentokrát šlo? Rada m. č. Prahy 6 se dostala do poloviny svého funkčního období a přeplouvá jakýsi pomyslný rovník. Proto při svém výjezdním zasedání hodnotila priority, úkoly a cíle programového prohlášení, které si předsevzala na začátku funkčního období.

K jakým závěrům jste došli?

Zjednodušeně lze konstatovat, že ve většině oblastí programového prohlášení jsem spokojen s jeho plněním. Podařila se řada věcí v oblasti péče o životní prostředí, kdy jsme si do programového prohlášení dali za úkol systematicky rekonstruovat zelené plochy, případně budovat nová hřiště. Můžeme se tak pochlubit například parkem na Lotyšském náměstí, hřištěm Na Bateriích, chystá se úprava hřiště Pod Ořechovkou a pokud se podaří, vyroste nějaké rekreačně-sportovní centrum časem i na Ladronce. 

V péči o územní rozvoj a památky na území Prahy 6 jsme také ušli poměrně velký kus cesty. Rekonstruuje se Písecká brána, připravili jsme průběžnou rekonstrukci poutních kaplí z Lorety do Hájku, značné finanční prostředky jsme formou daru investovali do opravy opěrné zdi břevnovského kláštera či do budoucí odhlučněné tribuny plochodrážního stadionu na Markétě nebo do oprav Tolerančního hřbitova v Ruzyni. V oblasti sociální problematiky se nám podařilo splnit dva velké cíle: DPS ve Šlejnické a projekt střednědobého azylového bydlení Vinička II., navazující na již existující projekt Vinička I. 

Další oblastí, ve které se může radnice Prahy 6 pochlubit je školství a vzdělávání. Každý rok rekonstruujeme řadu vybraných školských zařízení, takže za dva uplynulé roky dostaly školy např. na Interbrigádě či v Komenského nové jídelny, řada škol má nové krásné půdní vestavby s učebnami, viz ZŠ na Bělohorské 103, řada z nich zase grantová hřiště a v této koncepci hodláme i nadále pokračovat. 

Co ještě občanům dlužíte? Určitě se vyskytují i nějaké problémy...

Ne vždy se nám dařilo. Například v otázce privatizace některé případy trvaly velmi dlouho. Mnohdy to ovšem nebylo zaviněno pomalým postupem úředníků radnice či politického vedení, ale určitou neochotou magistrátu hl. m. Prahy. S velkým zadostiučiněním jsme ale tento bod překonali a dnes je poslední šestá etapa privatizace před ukončením.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz