www.praha6.cz
email

Břevnovská koloběžkiáda

Pořádný povyk na břevnovské pláni dokázalo udělat na sto padesát dětí na skládacích koloběžkách, když se navzájem povzbuzovaly při cestě do cíle.

Při druhém ročníku červnové koloběžkiády bojovali o diplomy a ceny v rámci závodu o Pohár Prahy 6 žáci Základních škol Marjánka, Norbertov, Dědina, Petřiny-jih a nejmladší závodníci z MŠ Parléřova. Závod rozdělený do pěti kategorií pro ně uspořádala ZŠ Marjánka spolu s DDM Poprask. „Oproti původnímu plánu jsme museli zkrátit trať na polovinu, protože bylo chladno a měli jsme strach, aby děti nenastydly,“ zdůvodnil jeden z organizátorů, Karel Lasík, proč starší děti jely nakonec jen 600 m a mladší 400. Na celou akci dohlíželi strážníci městské policie.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz