www.praha6.cz
email

Srdíčkové hry na Červeném Vrchu zahájila bitva o Olymp

Velkolepé rozloučení se školním rokem si připravili žáci a učitelé základní školy Červený Vrch. Tradiční akce nazvaná „Táborák 2004“ byla letos stylizována jako připomínka nadcházejících olympijských her. Na Červeném Vrchu si udělali vlastní Srdíčkové hry.

Dramatická bitva o Olymp uvedla diváky do historických souvislostí. Slavnostní nástup reprezentantů jednotlivých kontinentů podle barev a zapálení srdíčkového ohně zahájilo odpoledne soutěží a zajímavých vystoupení. Američané jako Indiáni, Australané za klokany, afričtí černoši, žlutí Asiaté a Evropané s vlajkou Unie, takto převlečení se utkávali žáci v družstvech v rozmanitých úkolech.

Reprezentanti Afriky zdraví diváky Srdíčkových her, které si na závěr školního roku připravili žáci a učitelé ZŠ Červený Vrch.

V duchu hesla není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, se všichni hlavně dobře bavili. Ředitelka školy Jana Matoušová uvítala i budoucí žáčky prvních tříd, kteří byli na slavnost pozváni. Veselé odpoledne moderovala Brigita Zlámalová a Magda Reifová. Ta svými písničkami roztancovala děti pod podiem a po krátké přepršce přivolala i slunce. Kluky zaujalo vystoupení skupiny mladých nadšenců z Urna Airsoft týmu, kteří imitovali zásah policie při bankovním přepadení. Školní akci nabitou zajímavým programem ukončila diskotéka a ohňostroj.

Magdalena Reifová si zazpívala s budoucími druháčky ZŠ Červený Vrch.

Skoky „klokanů“ v pytlích – jedna z veselých soutěží Srdíčkových her.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz