www.praha6.cz
email

Dar pro policii „přilétl“ od sokolů

Jako dík za obětavou pomoc při zajišťování bezpečnosti XIII. všesokolského sletu, konaného loni na Strahově, věnovala Česká obec sokolská Policii ČR na Praze 6 počítač v hodnotě asi 70 000 korun.

Stalo se tak při neformálním setkání ředitele kanceláře České obce sokolské Oldřicha Lomeckého a dalších zástupců s policejním ředitelem Vladimírem Rajchartem v průběhu právě uplynulých prázdnin. „Pro nás bylo velkým úspěchem nejen to, že se slet vydařil, ale zároveň také skutečnost, že se obešel bez vážných incidentů či ohrožení bezpečnosti. A za to vděčíme pochopitelně i policii,“ řekl k tomu Lomecký. Proto bylo podle jeho slov snahou České obce sokolské nějak pomoci také policii. Po dohodě s ředitelem Rajchartem a po schválení nejvyššími policejními složkami tak nakonec byla zvolena pomoc ve formě počítačové sestavy, která by měla sloužit k lepšímu zpracovávání dat a dalším nezbytným potřebám.

Musím říci, že mě návštěva ředitele Lomeckého a jeho nabídka velmi mile potěšila, protože když jsme zajišťovali sokolský slet, vůbec jsme o něčem podobném, jako je dar sokolů, ani neuvažovali. Nerad bych, aby jejich gesto bylo chápáno jako nějaká úplata. Tento skvěle vybavený počítač nám nesmírně pomůže při naší práci a my za něj obci sokolské velmi děkujeme,“ dodal k tomu Rajchart.

Zástupci obce sokolské pak vyjádřili přání, aby stejně kvalitní spolupráce trvala i nadále, nejen při sletech, ale i dalších akcích, jako je například připravovaný Běh Terryho Foxe.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz