www.praha6.cz
email

Řekni mi, co čteš…

Tak začínala beseda žáků 5. ročníků ZŠ Benita Juaréze v knihovně na Bělohorské, kterou vedla metodička obvodní knihovny Horáčková.

Na některých dětech bylo vidět, že se v prostředí knihovny ocitly poprvé, menší část se však už snažila chovat suverénně. Děti vyprávěly, co čtou a hned také uplatnily své znalosti v perfektně připraveném čtenářském a historickém kvizu, který je patřičně zaujal.

Po improvizované besedě se pak děti rozběhly podle svých zájmů k označeným regálům s knihami.

Dvě hodiny, strávené v knihovně, byly značným přínosem – vzbudily zájem dětí o knihy, které byly též informovány o podmínkách půjčování knih a o možnostech, které se jim zde nabízejí. A také že více než polovina jich hned sáhla po přihláškách. 

Dál už bude záležet nejen na nich, ale i na učiteli, aby jejich zájem o knihy a četbu sledoval a podporoval. V dnešní době internetů, počítačů a CD musí mít kniha své stálé a nezastupitelné místo nejen pro rozšíření slovní zásoby a vzájemné komunikace, ale i pro vlastní osobní obohacení. Podle slov metodičky Horáčkové vítají pracovníci knihovny spolupráci se školami a žáky a jsou připraveni na jejich návštěvu. Pomohou jim i při výběru a orientaci v četbě, která ještě nemusí být pro každé dítě samozřejmostí.

Dagmar Kopecká,
učitelka ZŠ B. Juaréze

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz