www.praha6.cz
email

Krátké zprávy

...z 13. zasedání zastupitelstva

  • Zastupitelé schválili na svém posledním zasedání zřízení rady školy na Základní škole T. G. Masaryka, ZŠ nám. Interbrigády a ZŠ Marjánka. Z šestnácti škol Prahy 6 pracují rady již na dvanácti školách. V radách škol jsou zastoupeni pracovníci školy, rodičovská veřejnost a zřizovatel školy, tedy zástupci městské části. 
  • Zastupitelé svým souhlasem dokončili transformaci příspěvkové organizace Dejvické divadlo na Obecně prospěšnou společnost. Zároveň odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6 milonů 210 tisíc korun na uměleckou a divadelní činnost pro druhé pololetí letošního roku. Podmínkou příspěvku je odehrání 40 představení vlastním souborem, jedna jeho divadelní premiéra a minimální návštěvnost 80 % diváků.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz