www.praha6.cz
email

Milovníci umění se zaradují - Pelléova vila bude galerií

Kulturní dění na Praze 6 bude obohaceno tím, co mu evidentně chybí – novou galerií. Zastupitelstvo m. č. Praha 6 totiž na svém posledním zasedání schválilo záměr založit obecně prospěšnou společnost a vybudovat galerii v prostorách Pelléovy vily ve stejnojmenné ulici.

Stane se tak poté, co v současné době vystěhovaný objekt bude zrekonstruován a prostory přebudovány pro galerijní účely. „Velmi dlouho jsme jednali a hledali takového partnera, který skvostné památce, jakou vila po generálu Pellé skutečně je, dá náležitý obsah a jakousi pečeť, jenž nás všechny přečká,“ vysvětlil místostarosta Jiří Vihan důvod, proč má být vila využita právě pro galerii. 

Proto byla oslovena nadace předních výtvarníků Jiřího a Milady Anderlových, založená za účelem propagace výtvarného umění a pomoci mladým výtvarníkům. Spolu s městskou částí by pak tato nadace měla fungovat v Obecně prospěšné společnosti Milenium, která by nově vzniklou galerii zřídila a spravovala.

Jedním z programů městské části, a zároveň problémem, je nalézat pro některé architektonické skvosty Prahy 6 patřičné či důstojné využití. Při diskusi o tomto objektu se objevilo několik návrhů, z nichž byla nakonec vybrána jako nejvhodnější právě myšlenka založit ve vile galerii,“ upřesňuje vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek a pokračuje: „Nadace manželů Anderlových již shromáždila velmi významné kolekce afrického etnického umění z 15.–19. stol., kolekci české meziválečné avantgardy a kolekci z děl J. Anderleho. Členem této nadace je mimo jiné další významný výtvarník, grafik Oldřich Kulhánek, a zajištěna je spolupráce i dalších umělců. Domnívám se, že spolupráce s takovými osobnostmi by tedy měla přinést kvalitní projekt, který Prahu 6 obohatí,“ dodává Beránek. 

V nově vzniklých prostorách však nebude provozována pouze galerie. Při diskusi, která se vedla na zastupitelstvu, padlo i několik dalších návrhů, a to jak na pořádání různých kulturních a společenských akcí pořádaných Prahou 6, tak i na možnost konání svatebních obřadů. Tento názor zastává mimo jiné například zastupitel Jan Bartůšek: „Chtěl bych znovu tlumočit jednoznačný názor kulturní komise, která zřízení a provoz galerie v Pelléově vile schválila, ale zároveň se domnívá, že by bylo vhodné spojit tento objekt i s dalšími významnými slavnostními akcemi, a to například obřady,“ uvedl na zastupitelstvu v rozpravě k tomuto bodu. Návrh na doplnění akcí v Pelléově vile byl také nakonec schválen. 

Objekt Pelléovy vily, postavený architektem a stavitelem Rudolfem Koukolou v letech 1889–1890 v novorenesančním stylu s bohatou štukovou výzdobou, představuje reprezentační sídlo k bydlení v duchu názoru konce 19. století. Donedávna zde byla umístěna mateřská školka, jejíž požadavky na prostor, potřeby a vybavení však neodpovídaly možnostem tohoto sídla. Proto byly zrekonstruovány MŠ Juarézova a MŠ Tychonova, a školka z Pelléovy do nich přemístěna. 

Budova, která bude muset projít rekonstrukcí, má částečně narušenou statiku, bezodkladnou renovaci vyžaduje i střešní krytina, stejně jako narušené chráněné sgrafito na fasádě.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz