www.praha6.cz
email

Kostel se rozzářil

V den výročí republiky se rozsvítil další kostel Prahy 6. Přesně v 19 hodin se rozzářila dominanta kostela sv. Fabiana a sv. Šebastiana v Liboci, která je tak třetím osvětleným výškovým objektem tohoto druhu naší městské části.

Dosud byly nasvíceny kostel sv. Matěje na Hanspaulce a kostel sv. Norberta ve Střešovicích. Nyní k tomu tedy přibyl i kostel sv. Fabiana a sv. Šebastiana.

O dvě hodiny později, přesně ve 21 hodin se pak rozezněly zvony kostelů v Praze 6, aby uctily oběti přinesené v boji za svobodu v prvním, druhém i třetím odboji.

Nejen kostely v Praze 6, ale i další kostely v celé ČR se tak připojují k tradici, kterou zahájil v roce 1918 farář italského městečka Roveretu, kde na počest uzavření příměří ze zbraní nechal ulít zvon. Od té doby dvěma sty údery vždy 28. října ve 21 hodin uctívá památku československých legionářů. První dva zvony časem praskly, dnešní zvon v Roveretu má výšku 3,3 metru a patří k největším na světě

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz