www.praha6.cz
email

Pražské usedlosti obrazem i slovem

„Pražské usedlosti jsou určitou zvláštností příměstského osídlení. Protože jde velmi často o stavby postavené při někdejších vinicích, užívá se pro ně někdy i přívlastku viniční… Dlouhodobé neudržování a nezájem uživatelů v minulých dobách či nedostatek peněz na jejich údržbu přivedly některé tyto objekty na pokraj zkázy. Pokud bychom připustili, aby jejich zánik probíhal i nadále, nebyl by ani obraz Prahy úplný…“

Tak takto začíná nesmírně zajímavá publikace, která nedávno vyšla v nakladatelství Libri a nese název Pražské usedlosti. Dva autoři – Barbora Laštovková, zabývající se jinak historickou demografií pražské oblasti a spoluautorka Pražského uličníku a Jiří Koťátko, fotograf, jehož fotografie spolu s fotografiemi Archivu hl. m. Prahy v knize čtenář nalezne – dávali knihu, obsahující na 360 hesel (jen usedlostí na Praze 6 včetně Suchdola, Nebušic a Lysolají jsem napočítala více než sedmdesát!), dohromady dva roky. A že šlo o práci více než náročnou, dokládá to, že tato kniha je vlastně prvním pokusem o ucelený přehled pražských usedlostí, které dnes mnohdy už člověk ani nenalezne, protože podlehly zkáze. Navíc, informace o vzniku a historii byly ne vždy k dispozici, bylo nutné je složitě a dlouze dohledávat a mnohdy ani to se nezdařilo. V takových případech je v knize uveden název usedlosti a pouhá strohá informace o tom, že se více zjistit nepodařilo. I přesto, nebo možná také právě proto, že kniha obsahuje skutečně všechny usedlosti, a nevynechává ty, u nichž prostě jakékoliv informace chybějí, je kniha vzácným pokusem o to, přinést současným milovníkům Prahy, její historie a architektury cenný zdroj dalších informací a pro budoucí obyvatele tohoto města zachovat v alespoň knižní podobě památky, z nichž některé už mají svou životní pouť za sebou a některé to možná bohužel čeká. Je dobře, že řada pragensálií byla doplněna i o „Pražské usedlosti“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz