www.praha6.cz
email

Za kulturou na Hrad i do jeho podhradí

Všechny výstavy projektu „Deset století architektury“, o níž jsme se už zmínili, jsou otevřeny a těší se zájmu našich i zahraničních návštěvníků. Rádi alespoň stručně doplňujeme, že expozice architektury románské a gotické jsou v příslušných podlažích Starého královského paláce na III. nádvoří. Místem expozice architektury renesanční je proslulý Letohrádek královny Anny a přilehlá Královská zahrada, barokní architekturu najdete v Jízdárně, 19. století je otevřeno v Císařské konírně na II. nádvoří a architektuře 20. století je věnována Sloupová síň, Rothmayerův sál a Klínová chodba na I. nádvoří. Projekt potrvá do 31. 10. a skutečně stojí za to jej vidět.

Jedinečnou pouť staletími architektury nabízí i pokračující cyklus Deset století gregoriánského chorálu. V renesačním kostele Všech svatých na IV. nádvoří tak můžete 16. 5. od 19.30 hod. zhlédnout program Magna Pascha (Velká mše) 50 dní doby velikonoční. Ve stejnou hodinu, pouze o měsíc později, 20. 6., to bude program nazvaný Petr, Pavel a světci liturgického období, tentokrát v barokním kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanském náměstí.

Expozice Národního muzea v Lobkovickém paláci nabízí do 6. 5. výstavu medailí, plaket a ilustrací Marie Zábranské. Kromě toho jsou zde i kreslené návrhy medailí pro Magistrát hl. m. Prahy nebo pro Parlament ČR, četné knižní ilustrace a také rytecké nástroje.

Výstavu "Romantik Josef Sudek" můžete navštívit v podhradí na Úvoze 24, v někdejším domově i pracovišti proslulého fotografa. V této souvislosti stojí za to zmínit se o obecně známé skutečnosti, že pouhých pár metrů odtud v Domě U bílého orla, se 16. 11. 1810 narodil jiný romantik, Sudkem obdivovaný básník a spisovatel Karel Hynek Mácha. Výstava mimo jiné pojednává právě o vztahu Sudka k Máchovi a o vztahu obou umělců ke klíčovému romantickému tématu noci. Na komorní výstavě, která je otevřena do 15. 7., jsou kromě už slavných fotografií i neznámé Sudkovy práce, v nichž se projevuje fascinace barokní Prahou s realitou 20. století.

Jiří Šimek

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz