www.praha6.cz
email

Volby do Senátu Parlamentu ČR 5.– 6.11.2004

ve volebním obvodu č. 25 se sídlem v Praze 6

Doplňující volby do Senátu se uskuteční 5. – 6. 11. ve 106 volebních okrscích Prahy 6. S výjimkou katastrálního území Střešovice, Bubeneč a Hradčany se konají v 80 okrscích městské části Praha 6 a dále zahrnují území městských částí Praha 17, Přední Kopaninu, Nebušice, Suchdol a Lysolaje. Volební místnosti jsou stejné jako při volbách do Evropského parlamentu (viz tabulka). První den mohou voliči přijít volit od 14 do 22 hodin, v sobotu se místnosti otevřou v 8 a uzavřou ve 14 hodin.

Pokud by jeden z kandidátů v 1. kole získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, stává se vítězem voleb. V opačném případě bude zahájeno 2. kolo šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, to znamená 12.–13. 11. Ve druhém kole zůstávají dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Pokud se před druhým kolem voleb jeden z postupujících kandidátů své kandidatury vzdá, postupuje do druhého kola voleb kandidát ze třetího místa. V takovém případě se druhé kolo voleb koná třináctý den po ukončení hlasování v prvním kole.

Hlasovací lístky pro 1. kolo (v modré obálce, na níž je v m. č. Praha 6 razítkem vyznačena adresa volební místnosti a dopsáno číslo okrsku) obdrží voliči nejpozději 2. listopadu do svých schránek. Pokud by je z nějakého důvodu neobdrželi, mohou se obrátit buď před volbami na úřad městské části, nebo v době voleb přímo na okrskovou komisi, kde jim budou lístky vydány. Ve volební místnosti vyberou jeden z hlasovacích lístků a vloží jej bez dalších úprav do úřední obálky (žlutá s otiskem úředního razítka). 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku 18 let. Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Voličské průkazy budou vydávány i v těchto volbách, avšak jejich praktické využití je minimální, neboť na ně lze volit pouze v jiném okrsku v rámci téhož volebního obvodu. Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů před dnem voleb (tj. 29. 10. 2004) tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu; obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 21. 10. 2004) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Více informací naleznete na www.praha6.cz/volby/senat/

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz