www.praha6.cz
email

Půdní byty snad už v zimě

Na přelomu roku by mohlo přibližně třicet až čtyřicet občanů získat možnost bydlení v půdních bytech. Stane se tak, pokud zastupitelstvo schválí doporučení rady m. č. Praha 6, aby v domech určených k privatizaci byly prodány nejprve vhodné půdní prostory.

Při pasportizaci, kterou radní prováděli kvůli hladšímu průběhu privatizace obecních domů, byly zároveň vytipovány domy, jejichž půdy jsou vhodné k výstavbě nových bytů. Zatím se jedná o čtyřicet půd v oblasti Dejvic a Bubenče. Dohromady by jich však mohlo být až osmdesát.

Aby radní mohli tyto půdní prostory prodat, a zároveň, aby ušetřili novému vlastníkovi starosti se získáváním stavebního povolení, formality spojené s budoucí výstavbou a započetí stavby bude probíhat na náklady městské části Praha 6. Teprve ve chvíli, kdy bude započata hrubá stavba, bude vypsáno výběrové řízení, ze kterého pak vzejde nový vlastník. Ten si budoucí bydlení dostaví již na své náklady.

Rozhodli jsme se vyvarovat rizika, kdy prodáme půdu nějakému zájemci, ten si začne vyřizovat stavební povolení a následně mu památkáři nebo jiné úřady zamezí půdní vestavbu realizovat. Právě v získání stavebního povolení je největší úskalí půdní výstavby. Proto jsme se rozhodli toto budoucím vlastníkům trochu ulehčit,“ řekl k tomu místostarosta Tomáš Chalupa.

Rozloha budoucích bytů se bude pohybovat od 70 do 150 m2. Ve výběrovém řízení bude jako jediným kritériem cena. Získaná částka za jeden byt by tak měla pokrýt nejen náklady vynaložené městskou částí, ale zároveň přinést i určitý zisk do obecní pokladny. Nejen významnější finanční efekt, ale i určitou pomoc v otázce bydlení vidí v této výstavbě také starosta Prahy 6 Pavel Bém: „I když se může zdát, že čtyřicet bytů není právě mnoho, domnívám se, že v situaci, kdy v Praze 6 není téměř kde stavět nové obytné domy, je to nezanedbatelný krůček k rozšíření bytového prostoru.“

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz