www.praha6.cz
email

Office building - Horoměřická

Na místě bývalého autobusového nádraží na křižovatce třídy Evropské a ulice Horoměřická postaví německá firma Viterra developement komplex kancelářských budov.

Jde o soukromý komerční projekt. Na ploše 8,5 tis. m2 vzniknou dva bloky pětipodlažních budov propojených skleněnou stěnou, která uvnitř vytvoří atrium. V souvislosti se stavbou se připravuje propojení autobusových zastávek kolem nově vzniklého objektu. Parkování bude zajištěno v podzemních garážích v budo-vě. Kolem komplexu firma upraví 1720 m2 zelených ploch. Do konce letošního roku se předpokládá schválení územního rozhodnutí a stavebního povolení, stavba bude zahájena počátkem příštího roku.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz