www.praha6.cz
email

Oslavy Bubenče vrcholí

Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26. 10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak. Letos uběhne 100 let od tohoto významného data v historii Prahy 6. Městská část Praha 6 připravila k letošnímu stému výročí povýšení Bubenče na město bohatý program oslav.

Těžištěm oslav se stane od 22. 10. do 24. 10. Krupkovo náměstí, kde se bude konat Bubenečská pouťová veselice.

Pro návštěvníky je připravena prezentace starých cechů a řemesel: keramika, výšivky, předení z vlny, výroba dřevěných hraček, zdobení látek barvením, výroba svíček z včelího vosku, zdobení kraslic, výroba medových perníků, medoviny, dekorativní předměty ze slámy, kukuřičného šustí a horáckého perníku, výrobky košíkářů, šperkařů, práce uměleckého sedláře včetně ručního zdobení kůže, tkaní koberců z ovčí vlny, výroba textilních bytových doplňků, vizovického pečiva. Součástí trhu je též tvůrčí dílna pro veřejnost.

Stánky s občerstvením nabídnou co se jedlo a pilo před 100 lety: rožněná selata, masné a uzenářské výrobky, pečivo, sladkosti, nápoje. U stánků malých pivovarů budou nabízeny různé druhy piv méně známých značek vyrobených původní technologií.

Katastrální území Bubenče se dnes rozprostírá na levém spodním toku řeky Vltavy při jejím průtoku Prahou z části na území m.č. Praha 6 a m.č. Praha 7. Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec (na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejiž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč.

Více informací naleznete na www.praha6.cz/bubenec/

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz