www.praha6.cz
email

Zelené plochy za Siemensem

Donedávna rušily pohled na část parku na Hadovce plechová ohrada a uvnitř chátrající skleník a náletová zeleň. To by se mělo změnit už na jaře příštího roku, kdy zde budou vysázeny nové stromy, keře a umístěny lavičky.

Jak už Šestka informovala, předmětem nedořešeného prostoru na Hadovce byl skleník v soukromém vlastnictví, umístěný na pozemku městské části Praha 6. Majitelka však odmítala stavbu odstranit. Městské části se letos nakonec po mnoha výzvách podařilo uzavřít s majitelku objektu dohodu, která umožňuje rekultivaci tohoto prostoru. Jak k tomu sdělil radní Jan Holický, podstatou dohody je, že „městská část odstraní skleník i ohradu na vlastní náklady, na oplátku nebude jeho majitelka požadovat žádnou náhradu.“
Nyní na podzim pak přijde podle Holického na řadu kácení a odstraňování náletové zeleně, demolice staveb a příprava plochy tak, aby zde na jaře příštího roku mohlo dojít ke konečným úpravám do podoby volně průchozího parčíku s lavičkami a hřištěm, včetně výsadby nových stromů.
Tato část se tak volně spojí s dnes již upravenou plochou, kde jsou dětské herní prvky a kde by do konce roku mělo být osazeno také šest soch.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz