www.praha6.cz
email

Vážení čtenáři,

rok 2001, který pro noviny Šestka tímto vydáním končí, byl ve znamení celé řady změn a událostí. Není na nás, členech zastupitelstva, abychom je hodnotili. Tuto volbu máte v rukou Vy, občané Prahy 6.

Tak, jak se mění svět kolem nás, mění se noviny Šestka. Pamětníci si jistě vzpomenou, že před lety byly černobílé, ve větším formátu, ale s menším počtem stran, navíc jen v několika tisících výtisků, od září 1999 se začaly distribuovat do všech schránek na obvodě, leden 2000 přinesl větší barevnost i zcela novou grafickou podobu, letošní rok pak byl ve znamení internetové podoby na stranách www.sestka.cz . Dnes má Šestka za sebou skoro stovku vydání a víc jak jeden a půl milionu výtisků. Dobrých nebo špatných? - to je na Vás, čtenářích. Na nás, členech redakční rady, je pokoušet se o to, aby Šestka plnila svůj cíl i poslání - být dobrými novinami s kvalitními a pravdivými informacemi.

Rok, do kterého vstupujeme, bude plný dalších událostí a dalších změn, a bude to také rok volební, ve kterém dnešní zastupitelé dostanou od voličů vysvědčení. A bude to rok mediální, rok, kdy každý politik bude usilovat o co největší místo na mediálním slunci. Chceme usilovat o to, aniž bychom se bránili dalšímu vývoji, aby hlavní cíl a účel Šestky zůstal zachován.

Přejeme Vám krásné Vánoce, přejeme Vám, aby rok 2002 byl výhradně ve znamení Vašich splněných přání.

Jménem redakční rady Tomáš Chalupa, předseda

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz