www.praha6.cz
email

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • Již nějakou dobu probíhá rekonstrukce tzv. Skleněného domu. Můžete upřesnit, kterých částí domu se týká?
  • Bude se rekonstrukce týkat i vnitřního vybavení jako jsou stoupačky nebo rozvody vody, tepla a podobně?
  • Dům je zajímavý i svými obklady na fasádě. Jak se budou opravovat právě ty?
  • Zůstane i po rekonstrukci zachována obřadní síň?

Již nějakou dobu probíhá rekonstrukce tzv. Skleněného domu. Můžete upřesnit, kterých částí domu se týká?

Skleněný palác arch. Podzemného se připravoval k rekonstrukci asi jeden rok. Momentálně se rekonstruuje dvorní fasáda, probíhá její oprava a zateplení. Také se vyměňují poškozená okna za nová, případně tam, kde to jde, se repasují okna stará. Rekonstrukce je mimořádně nákladná, protože okna domu jsou atypická, a v případě jejich výměny je třeba objednávat je na zakázku. Zároveň se připravuje na příští rok úprava fasády, která je obrácena směrem do nám. Svobody a ul. Čs. armády a Terronské. Kvůli tomu v současné době ve spolupráci s odborníky a se Státním ústavem památkové péče posuzujeme situaci a zvažujeme, které z původních konstrukčních prvků je možné zachovat a pouze repasovat, a které zachovat možné není a bude nezbytné je vyměnit. Součástí rekonstrukce v této etapě bude i úprava parteru a prvního patra obsahujícího nebytové prostory, sloužící dnes jako obřadní síň radnice m. č. Praha 6.

Bude se rekonstrukce týkat i vnitřního vybavení jako jsou stoupačky nebo rozvody vody, tepla a podobně?

Prozatím ne. Objekt je mimochodem mimořádný například tím, že má v sobě konstrukční prvek vytápění zabudovaný do podlahy, a jeho rekonstrukce, která bude v budoucnosti asi nezbytná, by si vyžádala daleko vyšší náklady, na které Praha 6 nyní nemá prostředky. Přesto připomenu, že celkové náklady na rekonstrukci ve dvou plánovaných etapách se vyšplhají na částku téměř 50 milionů korun.

Dům je zajímavý i svými obklady na fasádě. Jak se budou opravovat právě ty?

Kde bude možné zachovat původní stavební prvky, tam se zachovají. Pochopitelně by bylo po sedmdesáti letech naivní myslet si, že původní obklady budou mít tu samou barvu, kvalitu, funkci, kterou měly v době výstavby domu, takže ve většině případů bude nezbytné použít nové stavební prvky. Na druhou stranu vždy budou muset být takové, aby byl zachován původní charakter stavby.

Zůstane i po rekonstrukci zachována obřadní síň?

Obřadní síň zůstane ve „Skleňáku“ minimálně po dobu dalších tří let, kdy předpokládám, že bude probíhat výstavba polyfunkční administrativní budovy na Vítězném náměstí, kde by pak kromě radnice byly i veřejné prostory, jako třeba knihovna a také právě obřadní síň.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz