www.praha6.cz
email

Webovské stránky Prahy 6 svou podrobností ušetří čas

V nové úpravě už nějakou dobu existují webovské stránky městské části Praha 6. Potřebné informace tak může každý, kdo je připojen k internetu, zjistit v pohodlí domova, čímž odpadá jinak třeba i několikeré chození na úřad.

Na adrese www.Praha6.cz tak lze nejen dohledat například geografické či historické údaje o této městské části, ale zároveň se seznámit s aktuálním děním, podat stížnost či stáhnout si formulář potřebný například k vystavení duplikátu rodného listu.

Úvodní stránka nabízí přehled aktualit z Prahy 6, adresu Úřadu m. č. Praha 6, informace o detašovaných pracovištích úřadu a všech informačních kancelářích včetně úředních hodin a telefonů, případně e-mailů, ale i historii městské části Prahy 6. 

Kdo má zájem o podrobné informace, ať už z úřední desky nebo ze školství, kultury, zdravotnictví, bezpečnosti a dalších, může si poměrně snadno vybrat z menu v levém sloupci. Zde pod jednotlivými hesly nalezne požadovanou oblast, na kterou stačí jen kliknout.

Pro mnoho lidí bude v této sekci asi nejdůležitější rubrika s názvem „Potřebuji vyřídit“. Po jejím otevření nalezne nejrůznější informace, ze kterých si může vybrat tu, kterou potřebuje. Zvolí-li si například řádek s nadpisem vystavení duplikátu rodného listu, otevře se mu stránka, na níž je uvedeno, kdo tuto záležitost vyřizuje, kde sedí, jeho telefon, co občan potřebuje k vyřízení, a kdy a za jak dlouho bude jeho žádost vyřízena.

Pokud je k žádosti potřeba formulář, je i ten k dispozici. Po otevření si ho lze jednoduše buď vytisknout, anebo ho vyplněný poslat e-mailem příslušnému úředníkovi. V rubrice nazvané „Tiskopisy“ si můžete pro změnu stáhnout přihlášku dítěte do mateřské školky.

Další sekce v levém sloupci je věnována zastupitelstvu a informacím o jeho členech, kde lze nalézt seznam všech 38 zastupitelů s jejich fotkou, telefonem, případně e-mailem, a politickou příslušností, dále programové prohlášení, jednotlivá usnesení rady a zastupitelstva. Pod hlavičkou Úřad městské části je naopak zařazena stránka tajemnice úřadu, přehled všech odborů a organizací zřízených městskou částí. 

Velmi hojně navštěvovanou sekcí jsou diskusní fóra. Ať už obecná, či na dané téma jako je doprava, bezpečnost, zeleň, či například domácí zvířata slouží k přímé komunikaci občanů s radními a úředníky. Na dotazy jednotlivých zájemců odpoví vždy některý z pracovníků příslušného odboru, případně některý z radních či tiskový mluvčí. 

Ten například v jednom z posledních dotazů odpovídal i na to, proč ještě nefunguje avizovaná anglická verze těchto webovských stránek. Podle něj se zatím dokončuje aktualizace české verze, která bude doplněna o další funkční odkazy a teprve po dokončení těchto úprav se začne s vytvářením verze anglické.

V celostátním tisku byly webovské stránky městské části Praha 6 vyhodnoceny jako nejlepší ze všech stránek městských částí.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz