www.praha6.cz
email

Školky o prázdninách

Rodiče, kteří potřebují o letošních prázdninách využít služeb mateřských škol, mají možnost umístit děti do školek během celého léta.

V provozu bude vždy jedno, maximálně dvě oddělení v mateřských školách v různých částech Prahy 6. „Kapacita je poměrně malá, ale nebráníme se rozšíření, pokud by byla enormní potřeba a umístění dětí by bylo náležitě zdůvodněné,“ uvedl školský rada Michael Popel, který provoz koordinuje. Podle něj jsou již některé termíny obsazené, ale zkušenost je taková, že obvykle polovina přihlášených dětí nakonec nenastoupí a přijdou jiné. „Doporučuji rodičům vždy předem zavolat do školky a zjistit si aktuální stav dětí. Pokud potřebují naléhavě řešit situaci, obvykle se řešení najde,“ říká Popel. Někteří rodiče si stěžují, že prázdninová školka se každý týden přesouvá jinam a dítě si každý týden musí zvykat na jiné prostředí. Školský rada chápe složitou situaci některých zaměstnaných rodičů, přesto se domnívá, že by se měli pokusit hledat i jiné možnosti. Upozorňuje, že prázdninové termíny by opravdu měly posloužit jako nejnutnější řešení. „Je třeba brát ohled na učitelky, které si potřebují vzít dovolenou, a hlavně na děti. Ty si také potřebují od školky odpočinout,“ říká. Školka nemá o prázdninách fungovat jako odkladiště. Zájemci o prázdninový provoz si ve své MŠ vyzvednou závaznou přihlášku a ve vybrané MŠ ji vyplněnou odevzdají. Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity, proto je lépe přihlášku zvolené MŠ předat včas osobně.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz