www.praha6.cz
email

Studenti gymnázia reprezentovali na olympiádě

Nejen olympionici skvěle reprezentovali Českou republiku na olympij-ských hrách. V rámci projektu Scuolaxenia byla do Athén pozvána Střední odborná škola pedagogická a Gym-ná-zium z Prahy 6, aby společně s dalšími vybranými školami států Evropské unie předvedli, čím dokáží být výjimeční. Čeští studenti sklidili velký úspěch s doudlebskou polkou, tanečním i hudebním vystoupením. Jednu ze skla-deb sami složili.

Vystoupení evropských škol byla součástí večerních programů v městské oblasti Amaroussion, určená pro Athéňany i návštěvníky olympiády. „Byla tam úžasná a velmi přátelská atmosféra. Konečně jsme měli pocit, že skutečně patříme do Evropy,“ pochvalovala si Zuzana Ambrosová, profesorka angličtiny, která studenty doprovázela. Výrazný mezinárodní aspekt akce a všeobecná pohoda, to byly zásadní dojmy, které si všichni přivezli. Podle Ambrosové patřila vystoupení studentů ze střední Evropy k těm nejhezčím, ale důležité bylo, jak se všichni dokázali ocenit navzájem. „Hodně jsme tleskali Kypřanům, bydleli ve škole hned vedle nás. Byli hrozně kamarádští,“ řekla studentka Lucie Neradová. Sestavu „kuchyňská gymnastika“ dívkám s prvky aerobiku připravila profesorka tělocviku Melicharová. Dívky sestavu nacvičovaly i o prázdninách, stejně jako veselou závěrečnou La mambu. Studentka Lenka Chocholová, která hrála na saxofon a zpívala písničku od Lucie Bílé. Kromě večerních vystoupení navštívili studenti i sportovní soutěže a podívali se na starobylý stadion Olympia. Závody sledovali i na obřích obrazovkách ve městě. „Dobře se o nás starali, hodně jsme toho viděli. Nic nebyl problém,“ pochvalují si studenti.


Prožít olympijskou atmosféru nakonec odletělo 24 studentů z možných třiceti. „Letenky byly drahé. Jedna ze studentek, Anna Vandasová si přes léto vydělala osm tisíc korun na brigádě, aby mohla odletět,“ říká Ambrosová. Nikdo ze žáků výletu nelitoval. Nápad vytvořit v rámci velké sportovní akce prostor k setkání mladých lidí ocenili i učitelé. „Bylo příjemné pozorovat, jak mizí rozdíly mezi studenty ze západu a středovýchodu Evropy. Přátelská nálada byla velmi výrazná. Takhle si představuji lidi 21. století,“ říká vážně profesorka Ambrosová.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz