www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Pro zlepšení informovanosti o dění v Praze 6 připravila radnice službu SMS NEWS neboli městský rozhlas „do kapsy“. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z radnice na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.

„Včasná informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při krizové situaci v případě povodní, problémů s kontaminovanou pitnou vodou, ekologických havárií a podobně,“ vysvětlil službu starosta Tomáš Chalupa a dodal: „V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, tak radnice nabízí svým občanům efektivní a rychlý systém zveřejňování důležitých informací.“

Formou SMS – anket se mohou občané Prahy 6 zároveň vyjadřovat k otázkám, které se jich bytostně dotýkají. Podle zájmu občanů se plánuje rozšíření služby o SMS – minireferenda, SMS – soutěže, členění zasílaných informací na různé tématické oblasti nebo vybírání příjemce zpráv například podle lokalit. Tato nová služba by měla zlepšit vzájemnou informovanost, a tím vést i ke zkvalitnění života v městské části.

Jak službu získat?
Služba je poskytována všem zaregistrovaným občanům ve stejném rozsahu a zdarma. Stačí odeslat textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chce žadatel zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem je možné službu kdykoli zrušit.

Pro využití služby je třeba provést registraci zasláním SMS zprávy v daném formátu z mobilního telefonu na číslo 605 733 680.
Formát zprávy pro registrování: IK PRAHA6 REGISTRUJ
Formát zprávy pro odregistrování: IK PRAHA6 ODREGISTRUJ

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz