www.praha6.cz
email

Při NATO bylo cítit napětí i v prázdných ulicích

Policejní zásahová jednotka připravená v plné zbroji, policisté a městští strážníci v nebývalém počtu v ulicích, dopravní omezení, houkající rychlé automobily s tmavými skly, krizová linka, vyprázdněné ulice a George Bush ubytovaný v přísně střežené bubenečské rezidenci amerického velvyslance – to byla realita několika dní Prahy 6, kdy zasedal summit NATO.

Městské části Praha 6 se summit dotkl okrajově jen zdánlivě: v pohotovosti bylo ruzyňské letiště, na které několik dní přilétaly speciály s představiteli jednotlivých států. Hlídaná byla především Evropská ulice, po níž projížděly v rychlých autech osobnosti celého světa, ostraha fungovala i u vybraných objektů, v nichž bylo ubytováno asi deset hostů summitu. Pod kontrolou byly též vodárny, parkoviště, veřejné budovy včetně radnice a mnoho dalších míst, která byla vytipována policií i úřady, a to celých 24 hodin denně. V provozu byla krizová linka, na kterou po dobu čtyř dnů zavolalo přibližně 200 lidí. Pracovníci úřadu odpovídali i na e-mailové dotazy. Nejčastější dotazy se týkaly dopravních opatření. Mimo několika sprejových nápisů vyjadřujících postoj k NATO se však naštěstí nic mimořádného nestalo.


Bedlivě hlídaná byla rezidence amerického velvyslance, kde pobýval americký prezident G. Bush.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz