www.praha6.cz
email

Projekt Praha se dětem líbil

Poslední den před velikonočními prázdninami se všichni žáci ZŠ Benita Juáreze v Praze 6 zúčastnili dalšího školního projektu. Všichni měli společné téma -– Prahu.

Děti z 1.stupně se mohly podívat do technického muzea, planetária, na nádraží Bubeneč, muzea MHD se spoustou tramvají nebo zkusit všechny pražské dopravní prostředky (jen lanovka na Petřín byla mimo provoz) či zjišťovat, jak se asi žije v Praze slepým dětem, co se děje na stadionu Kotlářka, co vyprávějí pražské odpadkové koše či kdo bydlí za oknem. Po návratu z vycházky se všech 15 skupin vrhlo na vytvoření svého plakátu, kterým seznámily ostatní se svým projektem. Děti z 1. tříd vytvořily se svými třídními učitelkami společný plakát o Praze.

Žáci 2. stupně měli celý projekt rozložen na dva dny. Ve středu před prázdninami zjišťovali potřebné informace a po Velikonocích dávali dohromady fotografie, informace z internetu, kresby, modely i své poznámky a společně vytvářeli prezentaci své skupiny. Kromě zjišťování informací o pražských památkách (Židovský hřbitov, Národní divadlo, Karlův most) si zájemci mohli zkusit „rekonstruovat“ bitvu na Bílé hoře, objet na kolech chráněná území Prahy 6, zkoumat uličky Malé Strany objektivem fotoaparátu, navštívit Ekologické centrum Toulcův dvůr, udělat si vycházku po stopách významných cizinců, kteří žili v Praze, nebo pomocí různých výtvarných technik ztvárnit pražské věže či prozkoumat Náprstkovo muzeum nebo pražskou zoo.

Slavnostní vernisáž všech zpracovaných projektů proběhla 10. 4. 2002za účasti zástupců radnice Prahy 6 a početné rodičovské veřejnosti. Každý dospělý příchozí dostal hlasovací lístek, na němž zaškrtával tři nejlepší projekty, všechny děti se mohly zúčastnit testu vědomostí - odpovědi na všech 20 otázek mohly být nalezeny na vystavených pracích.

Všichni netrpělivě očekávali vyhlášení vítězů. Nejvíce hlasů získal projekt „Praha očima slepce“, vedený paní učitelkou P. Novákovou (učí 1. rokem) a z 2. stupně projekt „Pražské věže“ pod vedením vyučující výtvarné výchovy M. Čejkové. Žákům z obou vítězných skupin zaplatí škola (z výtěžků sběru) společnou návštěvu filmu podle vlastního výběru.

Projekt se líbil nejen rodičům, kteří jej mohli zhlédnout před třídními schůzkami, ale spokojeni byli i žáci. Podle ankety by se rádo zúčastnilo podobného projektu 96 % žáků naší školy!

Už se všichni těšíme na červen – připravuje se projekt „MEXIKO“.


Maja Bihelerová,
ředitelka školy

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz