www.praha6.cz
email

O pražských muzeích a galeriích

Zajímavou knihu o pražských muzeích a galeriích vydala agentura Kdo je kdo ještě v rámci akce Praha – město kultury 2000. Publikace je členěna do tří oddílů: 

1) stálé expozice
2) výstavní síně s proměnnými výstavami
3) prodejní galerie a obchody s uměním.

Každá strana přináší vždy stručnou informaci o historii daného muzea či galerie, o náplni, místě, době otevření, případně i vstupném. Údaje vždy doprovází barevný snímek budovy a série malých fotografií vybraných exponátů.

Mezi stálými expozicemi najde čtenář i Műllerovu vilu ve Střešovicích, vilu Bílkovu nebo střešovické Muzeum městské hromadné dopravy či dokonce ne ještě zcela objevené Elektrotechnické muzeum v budově staré kanalizační čistírny odpadních vod v Papírenské ulici. V oddílu Výstavní síně s proměnnými výstavami nemá Praha 6 žádného zástupce, zato v oddílu třetím, prodejní galerie, jsou uvedeny obě galerie z Wuchterlovy ulice – Vincence Kramáře i Domino. Ve stejné úpravě a stejném vydavatelství vyšla i publikace „Sochy v Praze 1980–2000“.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz