www.praha6.cz
email

Armáda obsadila Vypich

Nad Vypichem přelétá vojenský vrtulník Mi 17 a z něj vyskakuje pětice parašustistů. Bezchybně doskočí. Z další bojové helikoptéry Mi 24 se po lanech k zemi spouští členové zásahové jednotky, aby zneškodnili zloděje. O chvíli později se na stejném místě pochoduje čestná stáž.

To jsou jen některé z ukázek, kterými se Armáda ČR prezentovala na červnové akci Armáda dětem a mládeži u příležitosti Dne ozbrojených sil. Na Vypichu se předvedli členové různých armádních složek – pozemních, vzdušných i specializovaných sil.

Zásah zvláštních jednotek imitoval skutečnou akci.

Děti se seznamovaly se zbraněmi, vybavením zvláštních jednotek i výcvikem a jejich rodiče kladli často všetečné otázky. Na místě byla kromě vrtulníků k prohlédnutí i těžká bojová technika. Všechny lá-kala polní kuchyně, kde se rozdával pravý vojenský guláš a celou akci doplňovalo vystoupení hudebních skupin. Bojové podmínky připravil návštěvníkům pouze občasný déšť.
Největší zájem měly děti o prohlídku těžké bojové techniky.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz