www.praha6.cz
email

Písecká brána celoročně

Písecká brána, historická památka, která stojí již téměř tři sta let a před čtyřmi lety prošla nákladnou rekonstrukcí, má nového nájemce. Po Obci architektů se jím stala Písecká brána, s. r. o. s majitelem Petrem Mändlem. Toho jsme se zeptali,  jaký bude další osud Písecké brány pod jeho vedením.

 

Vyhrál jste výběrové řízení na pronájem Písecké brány, co Vás přivedlo k tomu se do soutěže přihlásit?
O Písecké bráně jsem se dozvěděl ve chvíli, kdy jsem na podzim loňského roku připravoval své ženě, malířce Ivě Hüttnerové výstavu. Písecká brána nás oba oslovila, a proto výstava byla tam a byla úspěšná. Díky této zkušenosti jsem bránu docela dobře poznal i s úskalími, které tento objekt má.

Radnice podpořila váš projekt, protože splnil všechna požadovaná kriteria. Která to byla?

Kritéria pro vyhodnocení nabídek byla: celkové využití objektu a jeho koncepce, rozsah kulturních a společenských aktivit, provoz a ekonomika.

Dokážete nyní nastínit budoucnost Písecké brány? Stane se Písecká brána novým kulturním centrem?
Věřím, že ano. Písecká brána má ideální polohu, poněkud horší jsou provozní podmínky. Budu se snažit o co nejlepší její využití.

Změní se něco proti původnímu způsobu užívání obcí architektů – tedy výstavy, koncerty atd.?
Prvořadým úkolem především je, aby brána byla celoročně v provozu. V říjnu by měl být otevřen klub. S výstavní činností a koncerty samozřejmě počítám. Rád bych dal prostor spolkům a školám z Prahy 6. V plánu jsou akce ve spolupráci s Prahou 6, zaměřené k různým výročím. Chci připomenout i české tradice v cyklu Půvabné časy.

Jak se vypořádáte s poměrně nehostinným, studeným interiérem?
Bohužel provoz zahajuji na podzim, což je vlastně ta nejhorší doba. V Písecké bráně se bude muset nejen svítit, ale i topit. Vzhledem k tomu, že brána je vlastně prů-jezd, bude to vyžadovat i nějaké investice do technického řešení.

Společnost Písecká brána má vlastní internetové stránky, bude mít Písecká brána i svoje logo apod.? 
Stránky jsou zatím ve zkušebním provozu. Jejich grafiku a také logo Písecké brány navrhl výtvarník Pavel Šťastný. Internetové stránky jsou prvním krokem k reklamní kampani, která, jak jsem zjistil, je naprosto nezbytná. O existenci Písecké brány ví zatím málokdo.

Kdy začnete s programem? 
S programem se v podstatě už začalo. Obec architektů uspořádala v bráně tradiční výstavu Cena Dušana Jurkoviča. První větší akcí společnosti Písecké brány by měla být výstava výtvarníka Pavla Šťastného, který má za sebou řadu zajímavých projektů. Kromě dnes již historického loga OF je autorem grafiky a scény TV pořadu Banánové rybičky, projektu Funny vany, lodě Plechárna a řady dalších. 

Radní Jan Holický o Vás hovořil jako o člověku se zkušenostmi s pořádáním společenských a kulturních akcí, se spoustou kontaktů. Koho byste rád v Písecké bráně představil? 
Nechci dopředu nic moc prozrazovat, byť mám předběžnou dohodu s některými zajímavými osobnostmi, které můj projekt podporují. Výstavy se bohužel plánují na delší dobu dopředu, takže je uvidíme v Písecké bráně nejdříve v příštím roce. 

Vaší manželce Ivě Hüttnerové jste k narozeninám uspořádal na podzim vernisáž obrázků, kam měli obyvatelé Prahy 6 volný vstup. Dočkají se občané městské části podobných výhod v budoucnu? 
Ano.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz