www.praha6.cz
email

Za výlety v listopadu

V listopadu Vás zveme na výlet na Dívčí hrady nad Zlíchovem a Astronomickou věž do Klementina.

Na bájný vrch za nezvyklým pohledem na Prahu
Šedesátý sedmý výlet na Dívčí hrady nad Zlíchovem
Také tentokráte spolehneme na vlastní nohy a na prostředky MHD. Přijďte v sobotu dne 3. listopadu v 9 hod. na stanici tramvaje Hradčanská na nástupní ostrůvek linky čís. 18. Pojedeme do zastávky Karlovo náměstí, kde přestoupíme na tramvaj čís. 14, která nás doveze do zastávky Na Knížecí. Zde přestoupíme na autobus X12 a dojedeme do zastávky Zlíchov. Odtud vystoupáme pěšky ke Žvahovu a na zdejší lesní cestu k místu zvanému Děvín, kde prý stával hrad děv v bájné dívčí válce. Odtud se vydáme k místu dalekého rozhledu a dál ke chráněnému přírodnímu výtvoru Ctirad. Pak projdeme vilovou čtvrtí a po dlouhém schodišti sestoupíme ke Smíchovskému nádraží, kde dojdeme k tramvaji či k metru.Vycházka je dlouhá asi 4 km, překonáme výškový rozdíl asi 120 metrů nahoru a pak totéž z kopce. Na cestu si vezměte dobré oblečení a dobré boty.

Obdivujeme dovednost dávných učenců
Šedesátý osmý výlet na Astronomickou věž do Klementina 
Opět nám budou stačit naše nohy a tramvaj. Přijďte v sobotu dne 24. 1istopadu v 9 hod. na stanici tramvaje Hradčanská na nástupní ostrůvek linky čís. 18. Pojedeme do zastávky Staroměstská. Odtud je to už jen kousek do Klementina. Zdejší věž je vysoká skoro jako rozhledna na Petříně, ani by tomu člověk nevěřil. Je z ní velmi zajímavý a nezvyklý kruhový pohled na Prahu. A předtím si prohlédneme zdejší cennou knihovnu. Také se dozvíme, jak se v Praze určovalo poledne a co k tomu bylo třeba. Z věže je zajímavý také pohled na večerní Prahu. Nutné přihlášky do 14. 11. a vstupné pro důchodce je 50 Kč.
Kontakt: Vok Malínský, tel.: 3535 9889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz