www.praha6.cz
email

Vzpomínání ... s přáním

Přání senátora Jana Rumla.

Je 17. listopadu 2001, kdy píšu tyto řádky.
Je 12 let po sametové revoluci.
Je 12 let po tom, kdy symbolickým zvoněním klíčů skončila doba nesvobody a my se pomalými krůčky vydali zpět do Evropy.
Již 12 let každý z nás více či méně využívá daru, který nám naši studenti v listopadu 1989 pokojně vybojovali.
Již 12 let jsme SVOBODNÍ.
Abychom však dar svobody neztratili, musíme o něj pečovat. Nesmíme na nesvobodnou minulost zapomínat. Musíme dobu nesvobody poznat, pochopit a poučit se z ní pro svá konání v přítomnosti i budoucnosti. Musíme více úsilí vynaložit na změnu v našich myslích a srdcích.
Tedy zazvoňme klíči našemu strachu, obavám, zlobě a závisti. Odemkněme naše srdce toleranci, pochopení a lásce. Když my sami se staneme lepšími, zlepší se i svět kolem nás.
Přeji nám, aby nejen o vánočních svátcích byla naše srdce štědrá, a do roku 2002 vám přeji pevné zdraví, dobrou mysl a mnoho důvodů k radosti.
Přeji vám požehnané Vánoce a těším se na setkání s vámi.

Váš Jan Ruml, senátor
rumlj@senat.cz

zpracovala:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz