www.praha6.cz
email

Vítězné náměstí: dostavět !

Poslední zastupitelstvo většinou hlasů schválilo dostavbu Vítězného náměstí i záměr, aby v budoucí polyfunkční budově byla mimo jiné umístěna také radnice Prahy 6. Tuto myšlenku obsahuje i programové prohlášení přijaté před třemi lety. Přesto projednávání této otázky provázela velká diskuse.

O využití lukrativního pozemku o rozloze 4200 m2, který je v územním plánu vymezen pro výstavbu administrativní budovy, se na městské části Praha 6 diskutuje již několik let. Radou m. č. Praha 6 proto byla vytvořena komise pro přípravu záměru výstavby polyfunkčního objektu na Vítězném náměstí v místech, kde nyní stojí tržiště. Poté byla vyhledána poradenská firma Archinvest, která měla zpracovat studii, zvažující jednotlivé varianty výstavby polyfunkčního objektu a jejich posouzení. V této tzv. Feasibility study byly zpracovány a posuzovány tři varianty, nazvané jako: podnikatel (m. č. sama investuje celý projekt výstavby v ceně asi 800 mil. Kč a sama rozhoduje o využití objektu), partner (m. č. vyhledá strategického investora, s nímž pak uzavře dohodu o velikosti prostor, které chce využívat a po dostavění objektu začne postupně splácet investici ve výši cca 400 mil. Kč) a spoluinvestor (m. č. s dalším partnerem společně staví a buduje si odděleně svou část). Firma Archinvest z těchto tří variant doporučila variantu „partner“, a to především s ohledem na možnost postupného splácení finanční částky.

Zastupitelé se pak ve velké většině shodli na tom, že dostavět Vítězné náměstí je třeba, rozdíl však panoval v názorech na to, zda je nutné do budoucí budovy umístit právě radnici. Jak uvedla například zastupitelka Jaroslava Barková-Hešíková, která s dostavbou náměstí souhlasí, „zásadní námitkou opozice byl fakt, že u tak významného záměru, zůstávají občané Prahy 6 stranou. Proč se tedy našich občanů na jejich názor, např. v jakémsi místním referendu, nezeptáme?“ Podle ní je sporná i otázka času, v němž bylo toto rozhodnutí přijato, neboť samotná výstavba přesáhne toto volební období a důsledky ponese i následující politická reprezentace. „Nebylo by proto korektnější připravit precizní záměr zástavby včetně znalosti názoru občanů pro nové zastupitele, kteří o budoucnosti Vítězného náměstí rozhodnou na začátku svého volebního období a ponesou za své rozhodnutí politickou odpovědnost?“, uvádí dále Barková. Podobný názor zastává i zastupitel Alexander Tuček, který také jako první předložil v tomto smyslu návrh na uspořádání veřejné diskuse. „Zdá se mi, že v tuto chvíli by mělo být pro nás směrodatné vědět, jaké jsou potřeby a přání občanů,“ zdůvodnil své rozhodnutí Tuček.

Naopak příznivci umístění radnice v nové budově uspořádání referenda odmítají s tím, že politická odpovědnost za rozhodování by měla být na zastupitelích samotných. „Neobcházíme občany, ale hlavní odpovědnost musí ležet na nás samotných, proto si nás občané také volí,“ řekl Chalupa a zároveň připomněl některým zastupitelům, kteří dnes volají po odložení rozhodnutí, že v minulosti, kdy byli členy Rady m. č. Praha 6, pro výstavbu radnice vždy hlasovali.

Poukázal také na to, že právě na občanech bude, aby se vyjádřili v anketě, která do 2. 12. probíhá ve stanu na Vítězném náměstí, jaké služby chtějí mít v budoucím domě. Podle zastupitelky Martiny Kopalové je důležité i to, že k nové radnici by byl lepší přístup, že by zde mohlo být parkoviště o 280 místech, a odbory, které jsou dnes roztroušeny na několika místech, by byly pod jednou střechou.

zpracováno:

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz