www.praha6.cz
email

Co se děje na Hanspaulce?

V ZŠ Hanspaulka byla již více než před měsícem slavnostně otevřena školní knihovna. Prostor se zaplnil hosty z řad učitelského sboru, zastupitelstva Prahy 6, dětmi a také obyvateli Hanspaulky, kterým knihovna rovněž slouží.

Přítomní hosté popřáli knihovně mnoho zdaru a pí Křehlová, knihovnice, seznámila přítomné s chodem knihovny a chystaným programem (soutěže pro děti, informační servis pro učitele s vyhledáváním odborné literatury, folkové koncerty a další). Kromě knížek k zapůjčení je knihovna částečně vybavena encyklopediemi a slovníky ke studiu na místě, k dispozici je počítač s připojením na internet, brzy nebude chybět kopírka. Ačkoli se díky několika sponzorům podařilo nové police částečně zaplnit, fond je ještě velmi chudý a zejména beletrii pro děti i dospělé je třeba neustále doplňovat. Propojením služby dětem a veřejnosti získáme snad další prostředky, které umožní postupné rozšiřování knižního fondu. Vedle sportovního vyžití a vzdělávání mají místní další příležitost školu navštívit a využívat její nabídky. Děkujeme všem, kteří k vybudování knihovně přispěli, předem děkujeme i těm, kteří ještě přispějí, ať už finančně, nebo třeba pěknou knížkou.

ZŠ Hanspaulka byla spolu s dalšími třemi základními školami vybrána mezi tzv. pilotní školy, které letos uskutečnily zážitkové kurzy pro děti ze 6. ročníků. SES kurzy Hanspaulky (SES – SEberealizace, Spolupráce) proběhly v Blatnici u Mladé Vožice nedaleko Tábora.

Kromě cílů vysvětlujících název kurzu jsme děti chtěli naučit lépe poznávat samy sebe, ale především své spolužáky a v neposlední řadě také nás, učitele. Tomuto záměru odpovídal také program, který byl od první chvíle (ještě než dorazily děti na místo) plný všemožných aktivit a her, od rána do večera, vlastně i déle. V rámci programu probíhala zpětná vazba, kdy si děti i dospělí povídali o svých zážitcích. I foto a videodokumentace ukázala, že se první kurz podařil. Jako jeho organizátor zde musím poděkovat za podporu Úřadu městské části Praha 6 nejen za naše SES, ale také za kurz metodiky pro učitele, který proběhl v posledním srpnovém týdnu a kde jsme si zážitkové aktivity vyzkoušeli všichni nejprve sami na sobě a naučili se je rozebírat, hodnotit a připravovat.

Ondřej Bárta
 ZŠ Hanspaulka

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz