www.praha6.cz
email

Za výlety v dubnu

Výlety pořádané v tomto krásném jarním měsíci - Poděbrady a Brandýs nad Labem

Do města husitského krále – za prameny zdraví

Přijďte v sobotu dne 14. 4 v 7.45 hod. na obvyklé místo na Dejvické u skleněné stěny ve východním vestibulu. Odjedeme metrem v 7.52 hod., přestoupíme u Muzea na „Céčko“ a v 8.15 hod. bychom měli být na Hlavním nádraží. V 8.49 hod. odjíždí osobní vlak č. 9411 do Kolína, ale jízdenku si koupíme jen do Poděbrad (a také hned zpáteční). Nastoupíme do posledního vozu a v 9.52 hod. vystoupíme v Poděbradech. Zpět se vrátíme rychlíkem č. 756 odjíždějícím z Poděbrad v 14.38 hod. a v Praze vystoupíme v 15.34 hod. Ujdeme celkem asi 4 km. Poděbrady známe především jako město, kde měl na břehu Labe hrad význačný český volený král Jiří z Poděbrad a Kunštátu, a jako lázně s krásnými parky. Jsou tu místa krásných procházek. Vedle nádraží jsou známé sklárny Bohemia, jejichž reprezentační prodejna je na hlavní lázeňské kolonádě. Zvláště pro nás by měla být otevřena expozice muzea zvaná „Památník krále Jiřího z Poděbrad“. Slepé rameno Labe nedaleko zámku, zvané Skupice, je místem růstu mnoha ohrožených druhů rostlin a je význačným hnízdištěm ptáků. 

Ještě jednou za dávnou – ale i nedávnou – historií do Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem

Přijďte v sobotu dne 28. 4 v 8 hod. do východního vestibulu stanice metra A Dejvická (nad pevné schody), odjedeme spojem v 8.07 hod. a v 8.13 hod. přestoupíme na Můstku na linku B. Tady nám jede v 8.28 hod. vlak na Černý Most, kde vystoupíme v 8.46 hod. Sestoupíme k autobusům a odjedeme linkou č. 367 v 9.00 hod. na autobusovou stanici do Staré Boleslavi, kde vystoupíme v 9.41 hod. Do Prahy se lze vrátit autobusem odjíždějícím z náměstí v Brandýse nad Labem ve 14.30 hod, který dojede na Černý Most ve 14.51 hod. Pro zpestření však navrhuji návrat vlakem z nádraží v Brandýse, odkud odjíždí vlak č. 19402 v 15.10 hod. do Neratovic, kam dorazí v 15.35 hod. a kde se přestoupí na vlak č. 5487 odjíždějící v 15.46 hod.. Na autobus si opatřete předem jízdenky, vzpomeňte si, jak to bylo minule. Ujdeme asi 5 km. Navštívíme sportovní středisko v Houšťce, kde se mnozí závodníci připravovali na lámání světových rekordů. Odtud projdeme po modré značce k Labi a přes most do Brandýsa.

Další informace na tel:35 35 98 89

Vok Malínský

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz