www.praha6.cz
email

Permoník vydává dětem kameny

Permoník, strážce křišťálového kamene, vydává dětem z Prahy 6 své poklady. II. ročník dobrodružné hry, kterou připravila městská část pro děti ve věku od 9 do 12 let, zahájila v polovině září místostarostka Marie Kousalíková, když předala občanským sdružením z Prahy 6 barevné kameny symbolizující různé vlastnosti. Stejně barevné, ale malé kamínky děti postupně získávají při plnění úkolů zaměřených na odvahu, bystrost, fantazii nebo komunikaci až do 5. listopadu.

O první červený kámen síly a obratnosti se snažily děti v září v Divoké Šárce. Úkoly, které si pro ně připravily skautské oddíly Junáka z Prahy 6, nebyly vůbec jednoduché. Hornický běh do kopce s batohem plným kamení dal všem zabrat hned v úvodu. Následovala rozcvička, prolézaní pod pavoučí sítí bez pomoci rukou prověřilo obratnost dětí, shyb na hrazdě pevné ruce. Udržet se na kmeni stromu 40 sekund 30 cm nad zemí při úkolu „medvěd brtník“ zvládli jen ti opravdu silní. Statečnost prokázali všichni, kteří po provazech mezi stromy dokázali v pěti metrech přejít nad domnělou propastí. Odměnou byl červený kámen a razítko do průvodní listiny.
Místostarostka Marie Kousalíková předala barevné kameny občanským sdružením, které je budou ochraňovat po dobu soutěže. 

Hra dětem nabízí jedinečnou příležitost jak na různých místech městské části Prahy 6 prožít šest odpolední plných zábavy, napětí a překvapení. Jednotlivá tématická odpoledne se zaměřují na rozvoj dětských osobností a připravila je občanská sdružení zapojená do komunitního programu protidrogové prevence Zdravá šestka. „Děti získávají šanci prokázat své schopnosti a dozvědět se o sobě něco nového. Mohou při tom poznat zajímavé lidi, nové kamarády a místa, kde lze skvěle trávit volný čas,“ řekla Marie Kousalíková při zahájení a předávání kamenů. Patron hry Lukáš Pollert je přesvědčený, že místa a zážitky, které hra dětem zprostředkuje, je odlákají od prostředí, kde by se mohly potkat s drogami nebo alkoholem. Proto je hra zároveň vymezena pro tuto věkovou kategorii a úkoly jí svojí náročností odpovídají. Při slavnostním závěru hry 5. 11. v 17 hod. u menhiru v Divoké Šárce na děti čeká nejvzácnější – křišťálový kámen moudrosti, který dětem předá olympionik Lukáš Pollert. Mohou jej získat, pokud projdou etapami hry a obdrží šest barevných kamenů, které symbolizují jejich sílu, odvahu, kamarádství, citlivost, bystrost a tvořivou fantazii. Zisk kamenů si děti zapisují do průvodní listiny. Pokud někomu bude jeden z kamenů chybět, může jej získat dodatečně u menhiru.Rozcvička pod vedením skautů. Jeden z úkolů pro získání prvního kamene síly a obratnosti.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz