www.praha6.cz
email

Více lékařů, hřišť, kultury a zpomalovacích prahů...

…to byly jen některé dotazy a požadavky občanů Hanspaulky, kteří se sešli při tradičním setkání starosty a představitelů m. č. Praha 6. Hanspaulské občany na rozdíl od většiny jiných částí Prahy 6 nezajímá ani tak privatizace, jako spíše neustálé zlepšování životního prostředí a kultury bydlení v této rezidenční čtvrti.

A tak při setkání zaznívaly dotazy na rušení či opravy parků, především pak v souvislosti s budoucí výstavbou dalšího rezidenčního bydlení na Špitálce či na Babě, kde na místě hřiště měla vyrůst hala pro squash. Z odpovědí pak ale vyplynulo, že na Špitálce se s veřejným hřištěm v každém případě počítá, a to právě v rámci nové výstavby. Jak uvedl Bohumil Mach, ředitel Trade centre Praha, které má Špitálku na starosti, zastupitelstvo hl. města Prahy schválilo k prodeji pouze 21 parcel (původně se uvažovalo o 24), s tím, že bude zachováno hřiště. Co se však týče hřiště na Babě, to leží na pozemku hl. města Prahy, která jej pronajala pro vybudování kurtů. V tomto případě však nejen občanské sdružení Hanspaulka, které proti tomuto zásahu protestuje, ale současně i úřad m. č. Praha 6 vznesl požadavek, aby hřiště opět sloužilo veřejnosti. Rozhodnout však musí vlastník. S dalším víceúčelovým hřištěm se po dohodě s ČVUT počítá i na Kotlářce a v úvaze je vznik skateboardového hřiště.

Při tomto setkání nemohla zůstat stranou ani otázka budoucnosti Hendlova dvora. Tu otevřel zástupce občanského sdružení Hanspaulka Michal Pokorný, který zároveň uvedl, že pokud zde vzniknou luxusní byty, přijde Hanspaulka o jedno z posledních možných kulturních center. Starosta Pavel Bém sice s Pokorným v otázce nedostatku kulturního vyžití na Hanspaulce souhlasil, nicméně připomněl, že Hendlův dvůr má svého vlastníka. Upozornil ale, že ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo územní řízení a nyní se čeká, co bude dál.

Bolestivým místem občanů Hanspaulky je také praktický lékař, který je zde jen jeden. Při diskusi se ale ukázalo, že druhého se hned tak nedočkají, jelikož tomu brání normy pojišťovny VZP, podle nichž má Praha 6 o dvanáct lékařů více než by mít měla. Na co se naopak Hanspaulští těšit mohou, je nová služebna strážníků, kde bude mít každý místní strážník také své úřední hodiny.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz