www.praha6.cz
email


PRAHA 6.CZ
Aktuální číslo Šestky

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000


prosinec
listopad
říjen
září
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden

200405.pdf
(formát PDF, velikost 4.8 MB)

K opravené budově přibude tělocvična

Ze zastupitelských klubů

Peníze za kraslice pomohou dětem

Školka jako každá jiná?

Ozvěny jednoho divadelního odpoledne

Nový systém udrží čisté ulice

Nadvláda Střešovic v nejvyšší florbalové soutěži pokračuje

Speedway Grand Prix na Markétě

Petynka zahajuje sezónu v novém

Dopravně přetížené Vokovice hledají řešení

Operu Zlatovláska hrají děti

„Vlastinka“ pokřtila hřiště vítězstvím v trojboji

„Suchdol se o nás nestará“, tvrdí Sedlečtí

Čarodějnický rej oživil „Kulaťák“

Třídění odpadů se stává nezbytnou nutností

Historie skautských oddílů patří k Praze 6

Mladí fotbalisté vyrůstají na Marjánce

Pamětní deska připomene hrdiny i skautské ideály

ČVUT má sportoviště pro studenty i veřejnost

Dětský den na Babě bude pro všechny

Nová železniční linka pražské integrované dopravy

Talentové zkoušky pro budoucí výtvarníky

Umíte skákat na kole?

Slovo starosty

Matematická soutěž Šikula

Výlet v květnu

SMS NEWS aneb městský rozhlas „do kapsy“

Den otevřených dveří Městského soudu v Praze

Ceny volných bytů vyvolaly velký zájem

Z historie Prahy 6 - Lysolaje

Sběratelé se vracejí na Prahu 6

Bengálský básník má bustu ve své ulici

Slovo starosty

Otázky pro pana starostu:

  • V celé Praze 6 probíhal v dubnu jarní úklid v obrovském rozsahu. Mimořádně se uklízelo i o víkendech. Jak hodnotíte výsledky této akce? Budete v takto velkých úklidech pokračovat?
  • Městská část představila systém pravidelných úklidů a zveřejnila jména inspektorů životního prostředí, kteří na úklid budou dohlížet. Co od této služby občanům očekáváte?
  • Jak jste spokojen s tak velkým zájmem o koupi bytů, jejichž ceny jsou stejné jako ceny bytů určených k privatizaci?


V celé Praze 6 probíhal v dubnu jarní úklid v obrovském rozsahu. Mimořádně se uklízelo i o víkendech. Jak hodnotíte výsledky této akce? Budete v takto velkých úklidech pokračovat?

Výsledek musí zhodnotit občané. Osobně se ale domnívám, že úklidy plní svůj účel, stačí se rozhlédnout kolem sebe a vzpomenout si na stav v březnu. Na druhou stranu je ale pravda, že existuje celá řada míst, kde pořádek dlouho nevydržel. Proto nesmíme zůstat jen u jednorázového úklidu, byť sebedůkladnějšího, ale pečovat o pořádek pravidelně. Proto ihned po velkém úklidu jsme zavedli zcela nový systém.

Městská část představila systém pravidelných úklidů a zveřejnila jména inspektorů životního prostředí, kteří na úklid budou dohlížet. Co od této služby občanům očekáváte?

Očekáváme hlavně lepší komunikaci s občany, operativnější přístup radnice a úklidových firem. Každý totiž bude moci ihned nahlásit vysypanou popelnici, neposekanou trávu, nepořádek, nedostatečnou práci úklidových firem nebo výskyt psích hromádek. Od inspektorů čekáme každodenní spolupráci se strážníky městské policie při pokutování nezodpovědných pejskařů, nahlášení nepořádku nebo vandalismu. Samotný inspektor pak může také ukládat blokovou pokutu až do 1000 Kč. Také budeme víc než dosud využívat ustanovení zákona o hlavním městě a sankcionovat takové vlastníky nemovitostí, kteří nepečují o svůj majetek a tak poškozují vzhled obce.

Jak jste spokojen s tak velkým zájmem o koupi bytů, jejichž ceny jsou stejné jako ceny bytů určených k privatizaci?

Čekal jsem vysoký zájem, ale konečný počet došlých přihlášek, přesahující 25 tisíc, předčil i nejsmělejší očekávání. Myslím si, že celý systém byl velmi spravedlivý a také zdařilý, byť ti, co podávali přihlášku na poslední chvíli, se nevyhnuli ani frontám a čekání. Důležité je i faktické potvrzení správné cesty radnice při vloni vyhlášených prodejích obecních bytů jejich nájemníkům. Ukázalo se, že ceny jsou nejen akceptovatelné, ale že je o byty s takovými cenami obrovský zájem, který vysoce převyšuje nabídku. Jsem rád, že alespoň touto formou byla dána možnost zúčastnit se privatizace té drtivé většině občanů Prahy 6, kteří nikdy nebyli, nejsou a nebudou nájemníky obecního bytu, kteří prostě o obecní privatizaci dosud stále jen mohli

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz