www.praha6.cz
email

Výlety v únoru

Od Matěje kolem sídliště na Babě.

Podívejme se, kde bylo v srpnu 2002 obrovské jezero. Sejdeme se 22. února 2003 v 10 hodin na zastávce autobusu čís. 131 u Matějského kostelíčku a obejdeme po jižní straně sídliště na Babě a podíváme se shora od bývalého vinného lisu, později přebudovaného na umělou pohledovou zříceninu, na Vltavské údolí. Vrátíme se severní stranou Baby ke kostelíčku a podíváme se na tamější perníkové jesličky. Prý bývá otevřeno od 14 do 16 hodin, snad nebude velká fronta. Odtud sejdeme po cestě, kde kdysi bývaly stánky Matějské poutě, až k budovám techniky. Cesta bude dlouhá asi tak 6 km. Nezapomeňte se dobře obléct, je kolem vrcholu zimy. Předběžně máme zajištěný stůl v Akademické kavárně.

Vok Malínský, tel.: 235 359 889

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz