www.praha6.cz
email

Den stromů a stromy Prahy 6

Den stromů připadá každoročně na 20. říjen. V Praze, a stejně tak i v Praze 6, to nemají stromy lehké. Jsou nadměrně prořezávány, některé stromy nemají vhodná stanoviště a svůj podíl připojují i vandalové. Je těžko pochopitelné jak někdo může zapálit oheň v dutém, leč živém stromě. A to není zdaleka ojedinělé, postihlo to i starou převislou vrbu v Praze 6 Na rozdílu, a urychlilo její zkázu. 

Nerozumné a nevhodné je připevňování varovných a informačních tabulek přibitím na stromy. Statnému jasanu v údolí Divoké Šárky, na odbočce cesty k Nebušicím, se to nelíbí již dlouhý čas. Přibití plechové tabulky na kmen způsobilo narušení tvaru kmene. Dělivá pletiva přerůstají přes tabulku a postupně ji zakrývají. Stejná nehoráznost jako přibití tabulek je zatloukání skob a hřebíků do stromů, a uvazování drátů či kabelů kolem kmenů. Jejich ponechání na stromu mívá za následek trvalou deformaci kmenů a větví.

Lidé mají vliv i na neobvyklé tvary stromů. Způsobeno to může být nadměr-ným a nevhodným řezem, volbou špatného stanoviště nebo odnosem půdy od kořenů. Nevhodné stanoviště má například javor na Baště sv. Jiří, jehož kořeny se staly součástí zdiva starého barokního opevnění Prahy. Část kořenů stromu se snaží proniknout zdivem, dva zvolily cestu menšího odporu a šance přerostly. Vyvolává to dojem, že se strom na zeď pohodlně posadil. 

Jsou ovšem případy, kdy jsou lidé ochotni stromům pomáhat.V Glinkově ulici v Praze 6 roste ořešák, jehož kmen svědčí o mnoha letech, které již překonal. Stavba garáže změnila půdorys na nepravidelný mnohoúhelník, aby strom mohl stát dál. 

Snad náhodou, možná i záměrem, se zahradníkům, kteří v minulosti pečovali o zeleň v Praze 6 a stromy zejména, podařilo na území této městské části vytvořit téměř arboretum. Lze upozornit třeba na tři druhy jírovců rostoucích na Vítězném náměstí a v blízkém okolí. U ústí Svatovítské ulice na náměstí roste jírovec drobnokvětý s nenápadnými květy a listy menšími než jírovec pleťový. Ten roste před Posádkovým domem armády a kvete nádhernými svícemi červených květů. Více známý jírovec maďal, s bílými svícny květů, pak roste v ulicích poblíž náměstí. Zvláštní je, že známý škůdce jírovců klíněnka jírovcová, invazní vetřelec z Balkánu masově napadající jírovec ma-ďal, se téměř vyhýbá jírovcům drobnokvětým i jírovcům pleťovým. 

Posvátný strom asijských národů - jinan dvoulaločný – roste v Praze 6 v počtu několika desítek exemplářů. Je to strom známý z knihy Jaroslava Foglara „Stínadla se bouří“. Listy jinanu byly pro jednu skupinu Vontů „průkazkou“ vstupu do Svatyně Úctívačů Ginga. Jeden z nejpěk-nějších jinanů městské části je strom s ko-runou zajímavého tvaru částečně roztaženého deštníku, který roste v ulici U V. baterie proti Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. 

Poměrně častým stromem v Praze 6 je platan javorolistý. Jsou to stromy vzhledné svými květy, plody, tvarem koruny i zajímavou kůrou kmenu a větví. Rostou například ve Střešovicích na náměstí Před bateriemi, pěkná alej platanů je v Cukrovarnické ulici a nejstatnější platany stojí u Písecké brány. Zde již vyrostly do výšky, kterou havrani uznali za bezpečnou pro vybudování hnízdní kolonie. Je to třetí hnízdiště havranů v Praze autorem zaznamenané.

Nádherně kvetoucí katalpy trubačovité jsou Na Andělce, ve Vokovické ulici a ukázkový exemplář je na křižovatce ulic Pod Ořechovkou a Na Klínku. Katalpy jsou nádherné nejen v době květu, ale i v zimě po opadání listí, kdy zůstávají ozdobeny dlouhými luskami, ve kterých jsou ukryta drobounká semínka.

Svým vzhledem v době květu a když jsou na stromě ježaté nažky, upoutává také kaštanovník jedlý. Tuto dřevinu je možno vyhledat v ulicích Zinkově, Na dlouhém lánu, Africké a Evropské. Na Evropské, poblíž výše uvedených katalp, je největší z kaštanovníků v Praze 6.

Doufejme, že si lidé dokáží všimnout i zelených pokladů mezi cihlami a panely, které Praha 6 má.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz