www.praha6.cz
email

Rozhovor s inspektorkou životního prostředí Alicí Zajícovou

Funkce inspektora životního prostředí není novinkou, nyní však mají občané k dispozici vaše mobilní telefonní čísla. Přibyla vám od té doby práce?
Několikanásobně. Lidé začali telefonovat okamžitě. Nejvíce dotazů bylo na údržbu zeleně. Kdy se bude sekat tráva nebo kdo plochu spravuje. Od května mnoho zeleně spadá pod městskou část, podíváme se do mapy a můžeme odpovědět. Lidem se nelíbilo, že u posečených trávníků zůstávají u sloupů „kohouty“. To jsme dali do pořádku. Firma Sadovnický a zahradní servis, která se o trávníky stará, dokoupila strunové sekačky a zaměstnala více lidí. Větší problém je třeba s pozemky, za které městská část neodpovídá.
Jak tyto situace řešíte?
V naší městské části je řada pozemků, například ve vnitroblocích, které patří restituentům. U některých je více vlastníků a o pozemek se nikdo nestará. My na něj nemáme přístup a čekáme na vyřešení majetkoprávních vztahů. Pokud je stav již neúnosný, zkoušíme na vlastní náklady zajistit to nejnutnější.
S čím se ještě na vás lidé obracejí?
Občany stále trápí psí exkrementy – tam spolupracujeme hlavně s městskou policií, porušené chodníky, výtluky a výmoly, tyto stížnosti pak řeší Technická správa komunikací. Udělujeme pokuty za hluk a prašnost ze staveb nebo za krmení holubů. Čím dál víc řešíme i zakázané vylepování plakátů. Pokud to je možné, snažíme se u přestupků zjednat nápravu okamžitě, ale v řadě případů se problém řeší déle a není to vidět. Nejprve upozorňujeme viníka ústně, potom zasíláme písemnou výzvu s termínem k nápravě, zahajujeme přestupková a správní řízení. Naštěstí většina lidí zareaguje na písemnou výzvu.
Kolik času tráví inspektoři v terénu?

V terénu kontrolujeme svěřené území. Máme k dispozici auto, kterým denně najedeme po rajonech 60 km. Jezdíme obvykle ve dvou, jeden řídí, druhý zapisuje. Jednak vyjíždíme na podněty občanů, jednak sami vyhledáváme nepořádek, který se musí odstranit.
Jsou vaše telefonní čísla k dispozici nepřetržitě?
Lidé nám volají brzy ráno, večer i o víkendech. V takovou dobu je lépe poslat sms zprávu. Bylo by dobré respektovat běžnou pracovní dobu. Starší lidé, kteří nemají mobilní telefony, mohou využít i pevnou linku na úřad radnice a vyžádat si jméno inspektora. Naše práce je mnohdy i psychologická. Lidé volají rozčilení a agresivní, často po nás žádají věci, které nejsou v naší kompetenci. Snažíme se vše vysvětlit, pomoci jim a poradit. Těší mne, že se loučí spokojení a děkují.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz