www.praha6.cz
email

Do sklepení za exkluzivní raritou

Ve sklepních prostorách Starého královského paláce pod Vladislavským sálem je otevřena – bez nadsázky – senzační expozice, představující současný stav právě restaurovaného relikviáře svatého Maura.

Pochází z první čtvrtiny 13. století a je z obdobných relikviářů té doby největší. V českých zemích navíc také jediný a primát drží i v tom, že byl církví v poškozeném stavu prodán do soukromých rukou. Tyto ruce patřily Alfrédu de Beaufortovi, který dal relikviář ve svém sídle v Bečově nad Teplou opravit. Hned poté nastaly tahanice o výši ceny, kterou by musela církev zaplatit, když požadovala jeho navrácení. V pohnutých dnech 2. sv. války pak relikviář záhadně zmizel a teprve až 4. 11. 1985, po čtyřiceti letech, jej čeští kriminalisté objevili v zásypu podlahy hradní kaple v Bečově. Ve vlhké půdě ovšem vzácná památka došla značné újmy, takže na řadu musela přijít práce restaurátorů. Ta do dnešních dnů prozatím obnáší 8,5 milionu korun. Po dokončení restaurátorských oprav asi v polovině příštího roku bude relikviář definitivně umístěn v Bečově nad Teplou, a tak vrácen, kam právem patří. Expozice, na níž je možné tento unikát zhlédnout, bude otevřena do 4. ledna 2001.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz