www.praha6.cz
email

Kampak školy, kam jdete…

Stejně jako loni se i letos počítá s rekonstrukcemi a přestavbami či přístavbami na šestkových školách. Nejen ZŠ Norbertov ve Střešovicích, kde se s pracemi již začalo, ale i ZŠ Marjánka v Břevnově a ZŠ TGM v Ruzyni čekají rozsáhlé úpravy, které postupně přispějí k vybudování dobře fungujících škol se slušným zázemím. 

Zatímco v uplynulém roce se stavební práce dotkly převážné většiny škol a celkem se větších i menších akcí sešlo kolem padesáti v celkovém objemu 59 milionů korun, v tomto roce se skladba prací výrazně změní. Pro letošní rok totiž počítá městská část se šesti rozsáhlými zásahy do školních budov a dvorů v objemu přibližně šesti až třiceti milionů korun na každou zvlášť. Celkový rozpočet nákladů na opravy a investiční akce na školách pro letošní rok je 74 milionů. 

Na střešovické škole Norbertov, kde se v únoru začalo s bouráním a v těchto měsících již probíhá zakládání nového křídla s tělocvičnou, jídelnou a družinami, se počítá s investicí mezi 27 až 30 miliony korun. „Rádi bychom tuto krásnou školu upravili tak, aby se po skončení těchto prací dobře rozjela a dětem se v ní líbilo ještě více než doposud,“ říká k tomu místostarosta Jiří Vihan. Podle jeho slov se opravy budou týkat i fasády, „aby dílo bylo úplné“. Upraven bude i betonový školní „plácek“ a postupně i zahrada, aby zde děti mohly trávit svůj volný čas, a to i v době mimo vyučování. Dosavadní velmi dobrá spolupráce se Sokolem Střešovice bude potvrzena dlouhodobou smlouvou tak, aby městská část mohla pomoci dobudovat venkovní hřiště Sokola, které – stejně jako nová tělocvična školy – bude sloužit dětem při vyučování i ve volném čase. 

Velmi významné změny pak čekají ZŠ Marjánka. „Na tuto 90 let starou školu jsme měli hotovou studii i projekt pro stavební řízení. Jedná se o budovu, která má mimořádně hezkou dispozici tříd a z finančních důvodů se už devět let odkládá téměř šedesát let uvažovaná dostavba tělocvičny. Stále jsme totiž doufali, že se nám podaří získat dotaci od magistrátu, abychom se do ní mohli pustit společnými silami. Nakonec se ukázalo, že vzhledem k současným cenám a terénní dispozici by tato přístavba sama o sobě představovala skoro 70 mil. korun. Což je finanční částka, která by zablokovala opravu hlavní budovy i opravy ostatních škol. Vzhledem k tomu, že máme v nepořádku také parky, chodníky, nyní rekonstruujeme Dejvické divadlo, chceme podpořit obecní bytovou výstavbu, odstraňovat graffiti atd., nemůžeme všechny investiční prostředky dát do škol nebo dokonce pouze do jedné školy. Musíme jít postupnými kroky. Rozhodli jsme se proto jinak,“ vysvětluje Jiří Vihan. V ZŠ Marjánka tak bude dispozičně změněna hlavní budova a dvůr. Díky tomu zde bude moci vzniknout malá tělocvična, kterou škola postrádá ze všeho nejvíc, ale i šatny, které dosud chybějí a děti se musejí převlékat i přezouvat ve třídách, družina a půdní prostor pro speciální třídy. „Tyto změny, které budou stát přibližně 20 až 25 milionů korun, však rozhodně do budoucna nezablokují možnost další přístavby,“ upozorňuje Vihan. Na dvoře vznikne malé hřiště s novým povrchem a dojde také na opravu havarijního stavu střechy. Kvůli uvažovaným změnám se bude muset přestěhovat i byt školníka, který se tak ocitne pod střechou. Vzhledem k tomu, že m. č. Praha 6 bude finančně vypomáhat i Slavoji Břevnov, který disponuje dvěma tělocvičnami v nedaleké ulici Heleny Malířové, budou děti moci využívat i těchto prostor. 

Razantní zásah čeká i ZŠ TGM v Ruzyni. Celý areál se bude postupně rekonstruovat a všechny tři budovy najdou své využití. „Vzhledem k tomu, že zde úspěšně prvním rokem funguje škola waldorfského typu, která by se měla po čase rozšířit o druhý a další ročníky, chceme pro ni postupně vytvořit prostor. Celý areál budeme plynofikovat, zrekonstruujeme topení, v hlavní budově školy jídelnu a kuchyň a ve třetím, malém objektu, který je na zahradě, vybudujeme mateřskou školu. Do té pak přestěhujeme MŠ ze Stochovské a Karlovarské, které jsou ve vilách, jež potřebují opravu. Projekčně připravujeme i další etapu – půdní vestavbu v hlavní budově. Celý prostor, který svou rozlohou i určením patří k nejhezčím na naší městské části, tím pádem zrehabilitujeme a účelně využijeme,“ dodává Jiří Vihan.

Novou internetovou knihovnu otevřeli na základní škole Benita Juaréze. Děti budou moci nejen s internetem pracovat, ale také hrát počítačové hry. K dispozici jsou však i "klasické" knihy, na které mnoho žáků nedá dopustit.

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz