www.praha6.cz
email

Svět je malý

Naše mateřská škola má k dispozici internet od roku 2000. Možná si někdo řekne proč? Není to zbytečné? Není. Kromě běžných věcí známých z firem, je to také reklama školy na webových stránkách. Přes tyto naše stránky, které jsme si sami realizovali a udržujeme je stále aktuální, se k nám v poslední době dostaly dvě návštěvy.

První z nich byla návštěva 20 ředitelů a učitelů z Dánska. Zkrátka se jim zalíbilo naše prostředí na fotografiích a přes e-mailovou adresu nás oslovili, zda by mohli v rámci studijního pobytu navštívit naši školu. Pak už záleželo jen na domluvě, kdy se návštěva bude realizovat, aby vyhovovala oběma stranám. Rádi jsme je v naší školce přivítali. Byli zvědaví na náš systém předškolní výchovy, podle čeho se s dětmi pracuje, jaké máme zkušenosti se začleňováním dětí cizinců, kvalifikace zaměstnanců, ekonomika provozu, ale řeč došla i na výši platu a uznání tohoto zaměstnání ve společnosti.

Po zhlédnutí školy byli překvapeni, že i takto může vypadat státní školka a přilehlá zahrada. Nešetřili chválou a opět nastalo velké vyptávání. Sami jsme si zajistili tlumočení – jednu naší paní učitelku a studentku vysoké školy, která naši školku velmi dobře zná. Při malém pohoštění, které připravili zaměstnanci školy, čas rychle uběhl. Druhé setkání zprostředkované přes internet přišlo tentokrát z Koreje. Sešlo se u nás 18 pedagogů a ředitelů předškolní výchovy. Opět je zajímalo dění na naší škole, náš systém – těžko se vysvětloval pojem „právní subjektivita školy“, byl pro ně nepochopitelný.

Během rozhovoru si všechny poznatky o naší mateřské škole zapisovali. Jeden z návštěvníků byl redaktor, který slíbil, že nám pošle článek, který vyjde v Koreji. Tam převládají soukromé školky, které se snaží získat své klienty nadstandardními službami. Na rozdíl od naší země je povolání učitelky mateřské školy velmi ceněno a také lépe placeno. Obě skupiny mají možnost jezdit po světě, poznávat, jak jinde vedou předškolní zařízení. Dánští učitelé aplikují do své praxe poznatky z ciziny, které je zaujmou a líbí se jim. My máme možnost alespoň porovnávat slovně.

Jsme rádi, že takovou konfrontaci máme. Získané informace při setkáních a nové poznatky jistě obohatí a zdokonalí i naši práci. Zároveň nás těší, že také naše mimopedagogická práce, kterou děláme, není marná a že ji děláme dobře. Zaměření na spolupráci s rodiči a pěkné barevné prostředí pro děti jsme započali před několika lety a ukázalo se, že má smysl. Takto reprezentujeme nejen sebe, ale i městskou část Praha 6, která je naším zřizovatelem.

Helena Petříčková, MŠ Sbíhavá

 
© NOVINY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6
Šestka
oficiální noviny městské části Praha 6
náklad: 56 000 výtisků
vychází 11x ročně
Registrační číslo MK ČR 13180
Od března 2014 vydává:
Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
tel. 220 189 111
www.praha6.cz